รายชื่อเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า

ลำดับ
ชื่อเครือข่าย
ที่ตั้ง
จังหวัด
พิกัด UTM_X
พิกัด UTM_Y
โซน
ปีที่ก่อตั้ง
1บ้านพุหว้าหมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรีกาญจนบุรี499293156466747P2556
2บ้านงิ้วงามหมู่ที่ 3 ตำบลโคกสมบูรณ์ อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์359015181012848Q2556
3บ้านแกน้อยหมู่ที่ 10 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์356099181310148Q2556
4บ้านรวงผึ้งพัฒนาหมู่ที่ 17 ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชรกำแพงเพชร531216178953247P2556
5บ้านไร่พิจิตรหมู่ที่ 15 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชรกำแพงเพชร529356182497947P2556
6บ้านโนนทองหมู่ที่ 5 ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่นขอนแก่น273556186173448Q2556
7บ้านหนองตะนาหมู่ที่ 9 ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่นขอนแก่น274917186522248Q2556
8บ้านเนินเนรมิตหมู่ที่ 11 ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรีจันทบุรี813388141175347P2556
9บ้านปากทางแทรกเตอร์หมู่ที่ 6 ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรีจันทบุรี813958141287947P2556
10บ้านวังอ้ายป่องหมู่ที่ 3 ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรีจันทบุรี182208155920048P2556
11บ้านโนนสุขสันต์หมู่ที่ 9 ตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิชัยภูมิ814278178890247P2556
12บ้านโนนศิลาหมู่ที่ 9 ตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิชัยภูมิ809314178979647P2556
13บ้านร้องหมู่ที่ 2 ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงรายเชียงราย554503211944847Q2556
14บ้านสบลีหมู่ที่ 9 ตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงรายเชียงราย554413213279347Q2556
15บ้านศาลาวาสหมู่ที่ 4 ตำบลหงาว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงรายเชียงราย632300217562847Q2556
16บ้านปงอ้อหมู่ที่ 14 ตำบลดอยลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายเชียงราย602254217695347Q2556
17บ้านดงขนุนหมู่ที่ 7 ตำบลธานทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงรายเชียงราย569632217813047Q2556
18บ้านเอียนหมู่ที่ 14 ตำบลหงาว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงรายเชียงราย634685217916147Q2556
19บ้านแสนเจริญหมู่ที่ 10 ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรายเชียงราย555019218196247Q2556
20บ้านชัยพฤกษ์หมู่ที่ 5 ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงรายเชียงราย605395218658247Q2556
21บ้านห้วยน้ำอุ่นหมู่ที่ 21 ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรายเชียงราย550982219168247Q2556
22บ้านนาเจริญหมู่ที่ 9 ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงรายเชียงราย618506221761847Q2556
23บ้านยายใต้หมู่ที่ 5 ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงรายเชียงราย659015222399247Q2556
24บ้านทุ่งทรายหมู่ที่ 3 ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงรายเชียงราย657947222471947Q2556
25บ้านสามแยกอีก้อหมู่ที่ 24 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายเชียงราย574789222971347Q2556
26บ้านห้วยโยหมู่ที่ 17 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายเชียงราย568369223709347Q2556
27บ้านป่าตึงหมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรายเชียงราย622434223749247Q2556
28บ้านแม่เงินหมู่ที่ ๖ ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรายเชียงราย628267224530047Q2556
29บ้านหลวงหมู่ที่ 1 ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่432478196695747Q2556
30บ้านดงหมู่ที่ 7 ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่432827196806547Q2556
31บ้านแม่ก๊ะเปียง-ห้วยเต่ารูหมู่ที่ 8 ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่478828210101947Q2556
32บ้านห้วยส้มสุกหมู่ที่ 7 ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่482730210218747Q2556
33บ้านโป่งพัฒนาหมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่536551219071547Q2556
34บ้านทรัพย์ตะเคียนหมู่ที่ 15 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่532564219435947Q2556
35บ้านแม่กลองหมู่ที่ 1 ตำบลแม่กลอง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตากตาก484762177654447Q2556
36บ้านอุ้มเปี้ยมหมู่ที่ 1 ตำบลคีรีราษฎร อำเภอพบพระ จังหวัดตากตาก479982181551247Q2556
37บ้านโป่งแดงหมู่ที่ 2 ตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตากตาก529050188642847Q2556
38บ้านใหม่เจริญธรรมหมู่ที่ 14 ตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตากตาก529943188677947Q2556
39บ้านบอลู่โค๊ะหมู่ที่ 1 ตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตากตาก488352194286747Q2556
40บ้านหนองยางหมู่ที่ 3 ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมานครราชสีมา737707161595847P2556
41บ้านปางโกหมู่ที่ 8 ตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมานครราชสีมา759909166983847P2556
42บ้านเคียนด้วนหมู่ที่ 12 ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช62238488754247P2556
43บ้านคงคาล้อมหมู่ที่ 1 ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช61993088895447P2556
44บ้านท่ารวกหมู่ที่ 5 ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์นครสวรรค์602576171458947P2556
45บ้านเขาถ้ำพระหมู่ที่ 8 ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์นครสวรรค์603286172121147P2556
46บ้านหนองผุกหมู่ที่ 10 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่านน่าน695869213588847Q2556
47บ้านน้ำเคิมหมู่ที่ 7 ตำบลปิงหลวง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่านน่าน618506221761847Q2556
48บ้านสี่เหลี่ยมหมู่ที่ 2 ตำบลเขาคอก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์บุรีรัมย์291275160084348P2556
49บ้านดงเค็งหมู่ที่ 5 ตำบลหนองขมาร อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์บุรีรัมย์287845169665548P2556
50บ้านเขามันหมู่ที่ 11 ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์550011126057347P2556
51บ้านหนองมะค่าหมู่ที่ 5 ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์555012126873547P2556
52บ้านหัวเขาหมู่ที่ 14 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรีปราจีนบุรี758700156419047P2556
53บ้านปินหมู่ที่ 3 ตำบลบ้านปิน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยาพะเยา609649210653447Q2556
54บ้านต๊ำในหมู่ที่ 9 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยาพะเยา579267212798747Q2556
55บ้านเขาน้ำสุดหมู่ที่ 6 ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลกพิษณุโลก640032188914847Q2556
56บ้านหนองยางหมู่ที่ 8 ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลกพิษณุโลก644817188979347Q2556
57บ้านนาประดู่หมู่ที่ 9 ตำบลวังท่าดี อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์737027177035947Q2556
58บ้านวังเหวหมู่ที่ 4 ตำบลยางงาม อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์708934178264747Q2556
59บ้านปางเคาะหมู่ที่ 11 ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่แพร่601797198494147Q2556
60บ้านแม่ลองหมู่ที่ 4 ตำบลบ่อเหล็กลอง อำเภอลอง จังหวัดแพร่แพร่578893199576247Q2556
61บ้านสงเปือยใต้หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหารมุกดาหาร454051183997648Q2556
62บ้านพังคองหมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหารมุกดาหาร453576184893348Q2556
63บ้านแม่มูดหมู่ที่ ๓ ตำบลแม่ขะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน386746198812547Q2556
64บ้านห้วยโผหมู่ที่ 6 ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน384293199353247Q2556
65บ้านท่าหินส้มหมู่ที่ 7 ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน386758206397747Q2556
66บ้านพัฒนาหมู่ที่ 4 ตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน394213208371547Q2556
67บ้านกุงแกงหมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน438136213837347Q2556
68บ้านพุยางหมู่ที่ 12 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรีราชบุรี567341148055147P2556
69บ้านหนองกระทุ่มหมู่ที่ 2 ตำบลมหาโพธิ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรีลพบุรี695250169157547P2556
70บ้านสะพานหินหมู่ที่ 4 ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปางลำปาง536478193938247Q2556
71บ้านเหล่ายาวหมู่ที่ 4 ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปางลำปาง517342199681447Q2556
72บ้านต้นต้องหมู่ที่ 5 ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปางลำปาง569496200832847Q2556
73บ้านทุ่งหมู่ที่ 5 ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปางลำปาง559866202771347Q2556
74บ้านทุ่งเป็ดหมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูนลำพูน503148199232847Q2556
75บ้านป่าแป๋หมู่ที่ 7 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูนลำพูน477471201086247Q2556
76บ้านศาลาหมู่ที่ 4 ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษศรีสะเกษ417050160456448P2556
77บ้านหนองนกเจ่าหมู่ที่ 1 ตำบลรังแร้ง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษศรีสะเกษ417301168161348P2556
78บ้านดงสว่างหมู่ที่ 7 ตำบลนิคมน้ำอูน อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนครสกลนคร358026189726748Q2556
79บ้านเจริญชัยหมู่ที่ 9 ตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนครสกลนคร330751191636448Q2556
80บ้านวังบวบหมู่ที่ 4 ตำบลฉาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลาสงขลา69022574742347N2556
81บ้านบ่อหว้าหมู่ที่ 11 ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลาสงขลา65413280285547N2556
82บ้านวังไผ่หมู่ที่ 9 ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้วสระแก้ว183909147187248P2556
83บ้านหนองผักบุ้งหมู่ที่ 8 ตำบลหนองแวง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้วสระแก้ว244743153407548P2556
84บ้านท่ามะปรางหมู่ที่ 2 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรีสระบุรี736522162240947P2556
85บ้านหนองไม้กองหมู่ที่ 1 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัยสุโขทัย553020188210947Q2556
86บ้านเตาปูนหมู่ที่ 9 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัยสุโขทัย554012188240447Q2556
87บ้านคลองชะอุ่นหมู่ที่ 2 ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี48091496958047P2556
88บ้านช่องกิ่วหมู่ที่ 3 ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี47856197375747P2556
89บ้านตาเมียงหมู่ที่ 1 ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์สุรินทร์312735159588248P2556
90บ้านโคกเบงหมู่ที่ 11 ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์สุรินทร์333122159826848P2556
91บ้านศรีสำราญหมู่ที่ 12 ตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภูหนองบัวลำภู208847193678548Q2556
92บ้านหนองเห็นหมู่ที่ 6 ตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภูหนองบัวลำภู215737193779048Q2556
93บ้านสร้างถ่อในหมู่ที่ 13 ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญอำนาจเจริญ444320172985048P2556
94บ้านคำข่าหมู่ที่ 4 ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญอำนาจเจริญ449545173031048P2556
95บ้านวังทองหมู่ที่ 9 ตำบลผาสุก อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานีอุดรธานี353767189125748Q2556
96บ้านหนองเจริญหมู่ที่ 7 ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานีอุดรธานี227258192218148Q2556
97บ้านห้วยภูนกหมู่ที่ 2 ตำบลขุนฝาง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์627781195915647Q2556
98บ้านฝางแล้งหมู่ที่ 4 ตำบลขุนฝาง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์629260196098247Q2556
99บ้านหนองผักแว่นหมู่ที่ 9 ตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานีอุบลราชธานี525190174048548P2556
100บ้านนาพะเนียงออหมู่ที่ 5 ตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานีอุบลราชธานี536477175235348P2556
101บ้านดินจี่หมู่ที่ 2 ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์280789185637048Q2557
102บ้านสามัคคีธรรมหมู่ที่ 16 ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชรกำแพงเพชร533006179233447P2557
103บ้านมอสูงหมู่ที่ 1 ตำบลวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชรกำแพงเพชร546367180959347P2557
104บ้านดงเย็นหมู่ที่ 11 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่นขอนแก่น284341185272648Q2557
105บ้านนาขามหมู่ที่ 6 ตำบลพังทุย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่นขอนแก่น280795185648648Q2557
106บ้านห้วยหินลับหมู่ที่ 11 ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิชัยภูมิ801468181744847Q2557
107บ้านตาดภูทองหมู่ที่ 12 ตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิชัยภูมิ191885179707648Q2557
108บ้านห้วยชมภูหมู่ที่ 11 ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงรายเชียงราย552261211667247Q2557
109บ้านทุ่งโฮ้งหมู่ที่ 5 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงรายเชียงราย629061218053047Q2557
110บ้านห้วยสลักหมู่ที่ 21 ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรายเชียงราย538541218152847Q2557
111บ้านแม่มอนหมู่ที่ 2 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายเชียงราย563648219609447Q2557
112บ้านโชคชัยหมู่ที่ 8 ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงรายเชียงราย621909222343047Q2557
113บ้านอาแบหมู่ที่ 7 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายเชียงราย571637222549047Q2557
114บ้านน้ำม้าหมู่ที่ 3 ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายเชียงราย644317223439347Q2557
115บ้านแม่คำหมู่ที่ 4 ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรายเชียงราย629223224506047Q2557
116บ้านห้วยดินหม้อหมู่ที่ 7 ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่442162192257047Q2557
117บ้านดงหมู่ที่ 9 ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่432876196792547Q2557
118บ้านอูตูมหมู่ที่ 6 ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่438533196907647Q2557
119บ้านเวียงด้งหมู่ที่ 11 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่490267206941747Q2557
120บ้านสหกรณ์หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่526141208144747Q2557
121บ้านงาแมงหมู่ที่ 3 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่465789209325747Q2557
122บ้านป่าลันหมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่518259214213347Q2557
123บ้านปิงโค้งหมู่ที่ 13 ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่497769214835147Q2557
124บ้านใหม่โป่งผาหมู่ที่ 13 ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่513154219507047Q2557
125บ้านแม่กลองหมู่ที่ 4 ตำบลแม่กลอง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตากตาก484011177523047Q2557
126บ้านเจดีย์โค๊ะหมู่ที่ 6 ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตากตาก479875183659047Q2557
127บ้านถ้ำเสือหมู่ที่ 5 ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตากตาก467150184361047Q2557
128บ้านหนองนกปีกกาหมู่ที่ 3 ตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตากตาก527030189373247Q2557
129บ้านท่าทองแดงหมู่ที่ 7 ตำบลนาโบสถ์ อำเภอวังเจ้า จังหวัดตากตาก527030189373247Q2557
130บ้านพะน๊อคีหมู่ที่ 10 ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตากตาก429037190235747Q2557
131บ้านขุนห้วยแม่ด้านหมู่ที่ 6 ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตากตาก419273190936147Q2557
132บ้านแม่อุสุหมู่ที่ 3 ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตากตาก413137191304647Q2557
133บ้านหนองเชียงคาใต้หมู่ที่11 ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตากตาก501365191721447Q2557
134บ้านธารมงคลหมู่ที่ 9 ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมานครราชสีมา748917161374147P2557
135บ้านหนองเลาใหญ่หมู่ที่ 11 ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมานครราชสีมา802717163088247P2557
136บ้านจิกพนมหมู่ที่ 6 ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช60874688732547P2557
137บ้านสระเพลงหมู่ที่ 6 ตำบลทางพูน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช61273690799047P2557
138บ้านมอสวรรค์ 1หมู่ที่ 7 ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์นครสวรรค์547773174908247P2557
139บ้านปางขนุนหมู่ที่ 8 ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์นครสวรรค์543157174929647P2557
140บ้านป่าเป้าหมู่ที่ 6 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่านน่าน676312201364247Q2557
141บ้านบ่อแก้วหมู่ที่ 5 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่านน่าน676056201395047Q2557
142บ้านหนองหมู่ที่ 10 ตำบลศีรษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่านน่าน683301203102247Q2557
143บ้านฝายมูลหมู่ที่ 1 ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่านน่าน690261211146347Q2557
144บ้านส้อหมู่ที่ 9 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่านน่าน693691213579847Q2557
145บ้านเด่นพัฒนาหมู่ที่ 12 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่านน่าน693691213579847Q2557
146บ้านโคกพวงหมู่ที่ 11 ตำบลสะเดา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์บุรีรัมย์263409161239848P2557
147บ้านท่านครหมู่ที่ 4 ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยาพะเยา612135210510847Q2557
148บ้านถ้ำหมู่ที่ 5 ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยาพะเยา613057211158747Q2557
149บ้านร่องปอหมู่ที่ 7 ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยาพะเยา598913213332347Q2557
150บ้านหนองขาหย่างหมู่ที่ 2 ตำบลสวนเมี่ยง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลกพิษณุโลก658352190544647Q2557
151บ้านนาตาจูมหมู่ที่ 6 ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลกพิษณุโลก654552191365147Q2557
152บ้านวังลาดหมู่ที่ 6 ตำบลชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์704604178078847Q2557
153บ้านยาวีพัฒนาหมู่ที่ 13 ตำบลวังชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์721290180373047Q2557
154บ้านเปาปมดงยางหมู่ที่ 7 ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่แพร่592699197283547Q2557
155บ้านน้ำพร้าวหมู่ที่ 6 ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่แพร่598309198190647Q2557
156บ้านนาอุ่นน่องหมู่ที่ 6 ตำบลหัวทุ่ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่แพร่581130199752547Q2557
157บ้านต้นห้าหมู่ที่ 8 ตำบลป่าแมต อำเภอเมือง จังหวัดแพร่แพร่618061200673847Q2557
158บ้านแม่กระทิงหมู่ที่ 3 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่แพร่647730203185847Q2557
159บ้านนาไร่เดียวหมู่ที่ 4 ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่แพร่626131205070147Q2557
160บ้านโคกขามเลียนหมู่ที่ 7 ตำบลดงเย็น อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหารมุกดาหาร464587180861348Q2557
161บ้านโคกป่งเปือยหมู่ที่ 7 ตำบลนาโสก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหารมุกดาหาร443747182090648Q2557
162บ้านแม่ทะลุหมู่ที่ 5 ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน385410198886247Q2557
163บ้านคอนผึ้งหมู่ที่ 5 ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน387062199586647Q2557
164บ้านหนองผักหนามหมู่ที่ 7 ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน387828200303247Q2557
165บ้านแม่ซอหมู่ที่ 5 ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน388954207049347Q2557
166บ้านหว่าโนหมู่ที่ 3 ตำบลแม่ยวมน้อย อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน395078207482147Q2557
167บ้านห้วยฮุงหมู่ที่ 5 ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน386148209992947Q2557
168บ้านถ้ำลอดหมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน424803216456647Q2557
169บ้านแม่ละนาหมู่ที่ 1 ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน418106216616447Q2557
170บ้านน้ำฮูผาเสื่อหมู่ที่ 4 ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน410855216923647Q2557
171บ้านศรีสมบูรณ์หมู่ที่ 3 ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธรยโสธร428212178946648Q2557
172บ้านศรีชุมพรหมู่ที่ 9 ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธรยโสธร431788179257748Q2557
173บ้านสันทรายหมู่ที่ 8 ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปางลำปาง527694195117347Q2557
174บ้านนาบอนหมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปางลำปาง528378199757547Q2557
175บ้านหนองหมู่ที่ 4 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปางลำปาง547312200438347Q2557
176บ้านแม่ผึ้งหมู่ที่ 5 ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปางลำปาง519964201172747Q2557
177บ้านเมาะหลวงหมู่ที่ 8 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปางลำปาง567835202047947Q2557
178บ้านพิชัยหมู่ที่ 1 ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปางลำปาง554945202398947Q2557
179บ้านดอนมูลหมู่ที่ 8 ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูนลำพูน507164197764647Q2557
180บ้านแม่ปันแดงหมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูนลำพูน503369198367947Q2557
181บ้านห้วยห้างหมู่ที่ 7 ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูนลำพูน501148199688947Q2557
182บ้านห้วยแทงหมู่ที่ 5 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูนลำพูน482506202083847Q2557
183บ้านห้วยเดื่อหมู่ที่ 9 ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูนลำพูน496069203212847Q2557
184บ้านทาปลาดุกหมู่ที่ 5 ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูนลำพูน520432204438947Q2557
185บ้านน้ำแคมหมู่ที่ 1 ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลยเลย765733195564547Q2557
186บ้านผาแบ่นหมู่ที่ 8 ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลยเลย790625198032347Q2557
187บ้านทับทิมสยาม 07หมู่ที่ 15 ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษศรีสะเกษ443835160144748P2557
188บ้านนาตราวหมู่ที่ 1 ตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษศรีสะเกษ414531160389248P2557
189บ้านกกปลาซิวหมู่ที่ 1 ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนครสกลนคร395715187558548Q2557
190บ้านเกาะสะบ้าหมู่ที่ 3 ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลาสงขลา70739476044747N2557
191บ้านท่าหยีหมู่ที่ 6 ตำบล ห้วยลึก อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลาสงขลา64113280729547N2557
192บ้านน้ำลาดหมู่ที่ 8 ตำบลนาเชิงคีรี อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัยสุโขทัย578155186725647Q2557
193บ้านวังตะคร้อหมู่ที่ 4 ตำบลวังตะคร้อ อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัยสุโขทัย552706187943947Q2557
194บ้านหัวอ่างหมู่ที่ 5 ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์สุรินทร์316854159371448P2557
195บ้านสวายหมู่ที่ 4 ตำบลโคกตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์สุรินทร์339767160382948P2557
196บ้านป่าไม้หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกุงศรี อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานีอุดรธานี259992188644648Q2557
197บ้านกุดหมากไฟหมู่ที่ 1 ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานีอุดรธานี245679189043548Q2557
198บ้านนารีหมู่ที่ 3 ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์608783195292047Q2557
199บ้านห้วยปอบหมู่ที่ 8 ตำบลวังดิน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์633846196053647Q2557
200บ้านร่องเขหมู่ที่ 4 ตำบลนาเลิน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานีอุบลราชธานี537192173152748P2557
201บ้านบ่อน้ำร้อนหมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยน้ำขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่กระบี่51160487300547P2558
202บ้านหนองใหญ่หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรีกาญจนบุรี564941163240847P2558
203บ้านคำขอนแก่นหมู่ที่ ๑๑ ตำบลอิตื้อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์313573182434348Q2558
204บ้านบึงหล่มหมู่ที่ ๖ ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชรกำแพงเพชร540728178891047P2558
205บ้านเพชรนิยมหมู่ที่ ๒ ตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชรกำแพงเพชร529358180098547P2558
206บ้านโพนเพ็กหมู่ที่ 1๔ ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่นขอนแก่น237014179173348Q2558
207บ้านห้วยยางหมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่นขอนแก่น295481186482148Q2558
208บ้านห้วยไฮหมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยแย้ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิชัยภูมิ791764175392247P2558
209บ้านสงแคนหมู่ที่ ๖ ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิชัยภูมิ798212175495447P2558
210บ้านดงหล่ายหน้าหมู่ที่ ๗ ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงรายเชียงราย551471214040047Q2558
211บ้านปี้หมู่ที่ ๗ ตำบลหงาว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงรายเชียงราย629583217636347Q2558
212บ้านทุ่งพร้าวหมู่ที่ ๘ ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรายเชียงราย552203218370247Q2558
213บ้านปางขอนหมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายเชียงราย563855219663147Q2558
214บ้านทรายทองหมู่ที่ ๗ ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงรายเชียงราย651871220746747Q2558
215บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดหมู่ที่ ๓ ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายเชียงราย591569221959547Q2558
216บ้านห้วยข่อยหล่อยหมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรายเชียงราย629493223361847Q2558
217บ้านหาดบ้ายหมู่ที่ ๑ ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายเชียงราย630484225256447Q2558
218บ้านขุนอมแฮดหมู่ที่ ๕ ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่430405196337847Q2558
219บ้านหนองผักบุ้งหมู่ที่ ๔ ตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่465924199108047Q2558
220บ้านไร่หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่432682204343247Q2558
221บ้านม่วงเขียวหมู่ที่ ๔ ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่518227207345047Q2558
222บ้านดงช้างแก้วหมู่ที่ ๑๐ ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่471823208321447Q2558
223บ้านโป่งกว๋าวหมู่ที่ ๓ ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่471328209946147Q2558
224บ้านปงแสงทองหมู่ที่ ๑๑ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่491681211091347Q2558
225บ้านแม่เลิมหมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่500221212282947Q2558
226บ้านแม่กอนในหมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่491899216370747Q2558
227บ้านวังน้ำมอกหมู่ที่ ๕ ตำบลพระพุทธบาท อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคายเชียงใหม่222375199072548Q2558
228บ้านแม่กลองเก่าหมู่ที่ ๒ ตำบลแม่กลอง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตากตาก484196177629047Q2558
229บ้านร่มเกล้าสหมิตรหมู่ที่ ๕ ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตากตาก479112182219547Q2558
230บ้านพะกาหมู่ที่ 4 ตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตากตาก480520185053247Q2558
231บ้านแก่งหินหมู่ที่ ๒ ตำบลวังประจบ อำเภอเมือง จังหวัดตากตาก535020186854347Q2558
232บ้านขะเนจื้อหมู่ที่ ๗ ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตากตาก446558188362547Q2558
233บ้านสันป่าลานหมู่ที่ ๔ ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตากตาก508030188367547Q2558
234บ้านพะละหมู่ที่ ๓ ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตากตาก454670188482747Q2558
235บ้านแม่ออกฮูหมู่ที่ ๙ ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตากตาก429562189160047Q2558
236บ้านท่าปุยตกหมู่ที่ ๕ ตำบลย่านรี อำเภอสามเงา จังหวัดตากตาก502056190577547Q2558
237บ้านหนองโบสถ์หมู่ที่ ๑๖ ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมานครราชสีมา198347159332848P2558
238บ้านขามหมู่ที่ ๗ ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมานครราชสีมา217787164863648P2558
239บ้านศาลาแดงหมู่ที่ ๒ ตำบลศาลาแดง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์นครสวรรค์603762172291147P2558
240บ้านหนองตายายหมู่ที่ ๓ ตำบลบางประมุง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์นครสวรรค์606361173205247P2558
241บ้านนาก้าหมู่ที่ ๑ ตำบลยาบหัวนา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่านน่าน653648206896247Q2558
242บ้านป่าแพะหมู่ที่ ๓ ตำบลแม่ขนิง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่านน่าน663203206922547Q2558
243บ้านนาหวายใหม่หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าคาหลวง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่านน่าน651542208234147Q2558
244บ้านแดนพนาหมู่ที่ ๗ ตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่านน่าน701713212964247Q2558
245บ้านโคกใหญ่หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองไทร อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์บุรีรัมย์259969160529648P2558
246บ้านแม่กาท่าข้ามหมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยาพะเยา594453210160647Q2558
247บ้านหล่ายหมู่ที่ ๖ ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยาพะเยา634907210333447Q2558
248บ้านสันป่าแดงหมู่ที่ ๑๑ ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยาพะเยา604847214019947Q2558
249บ้านน้ำต้มหมู่ที่ ๕ ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยาพะเยา646345214067947Q2558
250บ้านผาลาดหมู่ที่ ๓ ตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยาพะเยา642285214935747Q2558
251บ้านเนินพลวงหมู่ที่ 2๒ ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลกพิษณุโลก683127189256647Q2558
252บ้านป่าบงหมู่ที่ ๘ ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลกพิษณุโลก713482190209547Q2558
253บ้านน้ำทรัพย์หมู่ที่ ๙ ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรีเพชรบุรี567147143455547P2558
254บ้านโนนโกหมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านโตก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์724165181003047Q2558
255บ้านพัฒนวรพงษ์หมู่ที่ 1 ตำบลริมสีม่วง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์724096182919647Q2558
256บ้านแม่แปงหมู่ที่ ๑ ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่แพร่573367197492647Q2558
257บ้านในหมู่ที่ ๖ ตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่แพร่628538198855147Q2558
258บ้านอิมหมู่ที่ ๕ ตำบลต้าผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่แพร่600327200224247Q2558
259บ้านเวียงเหนือหมู่ที่ ๑๔ ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่แพร่639904201459947Q2558
260บ้านแสนทองหมู่ที่ ๑๐ ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่แพร่608555202370247Q2558
261บ้านต้นหนุนหมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่แพร่616384203745047Q2558
262บ้านเหล่าป่าเป้ดหมู่ที่ ๑๖ ตำบลนาโสก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหารมุกดาหาร447514182548748Q2558
263บ้านนาคำน้อยหมู่ที่ ๖ ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหารมุกดาหาร459965184894348Q2558
264บ้านไหม้หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน385273199313147Q2558
265บ้านโป่งดอยช้างหมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน387281200972947Q2558
266บ้านสันติพัฒนาหมู่ที่ 7 ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน387474204888447Q2558
267บ้านแม่หาดหมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ยวมน้อย อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน397961207814447Q2558
268บ้านขุนยวมหมู่ที่ ๑ ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน388826208311447Q2558
269บ้านห้วยโป่งหมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน392951210446047Q2558
270บ้านวนาหลวงหมู่ที่ ๓ ตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน423905215877247Q2558
271บ้านไม้ซางหนามหมู่ที่ ๗ ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน407132216314547Q2558
272บ้านห้วยเฮี๊ยะหมู่ที่ ๘ ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน420339217395147Q2558
273บ้านผาปังหลวงหมู่ที่ ๒ ตำบลผาปัง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปางลำปาง509378194331447Q2558
274บ้านแม่ปะแพะหมู่ที่ ๒ ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปางลำปาง528426194981347Q2558
275บ้านแม่กั๊วะหมู่ที่ ๔ ตำบลแม่กั๊วะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปางลำปาง537182198481347Q2558
276บ้านหาดปู่ด้ายหมู่ที่ ๑ ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปางลำปาง534350199104047Q2558
277บ้านดอนงามหมู่ที่ ๘ ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปางลำปาง525993199642547Q2558
278บ้านดอนไฟหมู่ที่ ๗ ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปางลำปาง571650200225047Q2558
279บ้านอิ่วเมี่ยนหมู่ที่ ๔ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปางลำปาง562170201722047Q2558
280บ้านบุญเกิดหมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปางลำปาง555120201865047Q2558
281บ้านสบป๋อนหมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปางลำปาง599850208778047Q2558
282บ้านสบลืนหมู่ที่ ๗ ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปางลำปาง565440209695047Q2558
283บ้านล้องสันติสุขหมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูนลำพูน503393197507747Q2558
284บ้านดงห้วยเย็นหมู่ที่ ๑๔ ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูนลำพูน477386202364947Q2558
285บ้านทากู่หมู่ที่ ๑ ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูนลำพูน527034205369047Q2558
286บ้านทุ่งข้าวหางหมู่ที่ ๑ ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูนลำพูน501271205520247Q2558
287บ้านท่าบมหมู่ที่ ๙ ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลยเลย794863196799947Q2558
288บ้านคกไผ่หมู่ที่ ๖ ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลยเลย802228199683747Q2558
289บ้านแซรไปรใต้หมู่ที่ ๘ ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษศรีสะเกษ398885159559148P2558
290บ้านหลุบเลานาจารย์หมู่ที่ ๑๕ ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนครสกลนคร392715186601948Q2558
291บ้านบาโหยหมู่ที่ ๑ ตำบลบาโหย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลาสงขลา67245169124347N2558
292บ้านดงย่าปาหมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัยสุโขทัย594222195291947Q2558
293บ้านสุเม่นเหนือหมู่ที่ ๒๑ ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัยสุโขทัย568468196062647Q2558
294บ้านเขาชงโคหมู่ที่ ๑๒ ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี502433106446947P2558
295บ้านช้างหมอบหมู่ที่ ๑๔ ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์สุรินทร์327805159685448P2558
296บ้านสร้างถ่อในหมู่ที่ ๓ ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญอำนาจเจริญ444785172978348P2558
297บ้านนาโปร่งหมู่ที่ ๗ ตำบลบะยาว อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานีอุดรธานี335381189057948Q2558
298บ้านน้ำสิงห์ใต้หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์643465196386847Q2558
299บ้านน้ำต๊ะหมู่ที่ ๘ ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์634545197415847Q2558
300บ้านห้วยยางหมู่ที่ ๑๐ ตำบลสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานีอุบลราชธานี529905172989448P2558
301บ้านรักถิ่นไทยหมู่ที่ 13 ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงรายเชียงราย641641219002247Q2559
302บ้านโป่งกลางน้ำหมู่ที่ 12 ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรายเชียงราย549011219810747Q2559
303บ้านห้วยแม่ซ้ายหมู่ที่ 11 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายเชียงราย576471220980647Q2559
304บ้านสันติสุขหมู่ที่ 19 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรายเชียงราย561589222306847Q2559
305บ้านธาตุหมู่ที่ 4 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายเชียงราย569797222833247Q2559
306บ้านอาแหมหมู่ที่ 3 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายเชียงราย570286223024247Q2559
307บ้านสันต้นปินหมู่ที่ 4 ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่442450192485047Q2559
308บ้านทุ่งจำเริงหมู่ที่ 3 ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่434450198055047Q2559
309บ้านอมเม็งหมู่ที่ 8 ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่435479203629947Q2559
310บ้านแม่นาจรเหนือหมู่ที่ 16 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่434131206605147Q2559
311บ้านแม่ขะปูหมู่ที่ 3 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่524718207101447Q2559
312บ้านแพะหมู่ที่ 10 ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่456488207803747Q2559
313บ้านป่าแป๋หมู่ที่ 4 ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่468419211603647Q2559
314บ้านโล๊ะป่าไคร้หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่491899216370747Q2559
315บ้านตะเป่อพูหมู่ที่ 2 ตำบลโมโกร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตากตาก487243178986047Q2559
316บ้านขุนห้วยช่องแคบหมู่ที่ 3 ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตากตาก462303182468147Q2559
317บ้านเด่นวัวน้ำทิพย์หมู่ที่ 12 ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตากตาก523132184153747Q2559
318บ้านตลุกแขมหมู่ที่ 11 ตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตากตาก530808188033647Q2559
319บ้านละเผ่ใหม่หมู่ที่ 1 ตำบลสามหมื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตากตาก484864188421747Q2559
320บ้านมอโก้โพคีหมู่ที่ 2 ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตากตาก424032192510147Q2559
321บ้านภักดีธรรมหมู่ที่ 7 ตำบลยาบหัวนา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่านน่าน648563204662647Q2559
322บ้านหัวนาหมู่ที่ 1 ตำบลแม่ขะนิง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่านน่าน664893206144647Q2559
323บ้านน้ำโค้งหมู่ที่ 4 ตำบลสะเนียน อำเภอเมือง จังหวัดน่านน่าน674555208457947Q2559
324บ้านห้วยทรายขาวหมู่ที่ 7 ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่านน่าน702493216542147Q2559
325บ้านหม้อแกงตองหมู่ที่ 1 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยาพะเยา595625210260747Q2559
326บ้านแม่พริกหมู่ที่ 5 ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยาพะเยา611900210413247Q2559
327บ้านค่าไพบูลย์หมู่ที่ 2 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยาพะเยา626911211294147Q2559
328บ้านแฮะหมู่ที่ 11 ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยาพะเยา646168213496147Q2559
329บ้านห้วยอีจีนหมู่ที่ 2 ตำบลตาดกลอย อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์748730187564347Q2559
330บ้านแม่พวกหมู่ที่ 5 ตำบลห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่แพร่612024198341847Q2559
331บ้านปงเจริญหมู่ที่ 6 ตำบลแม่ปาน อำเภอลอง จังหวัดแพร่แพร่590369198981647Q2559
332บ้านมหาโพธิ์หมู่ที่ 5 ตำบลป่าแมต อำเภอเมือง จังหวัดแพร่แพร่619485200775247Q2559
333บ้านห้วยกี้หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยโรง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่แพร่653888203233247Q2559
334บ้านกองก๋อยหมู่ที่ 1 ตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน415493200023847Q2559
335บ้านหัวลาหมู่ที่ 7 ตำบลสันติคีรี อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน390222205066447Q2559
336บ้านเมืองปอนหมู่ที่ 1 ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน386855207295747Q2559
337บ้านห้วยเสือเฒ่าหมู่ที่ 8 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน384922212991347Q2559
338บ้านไม้ลันหมู่ที่ 7 ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน419335217810147Q2559
339บ้านโท้งนาหมู่ที่ 6 ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน400795217847047Q2559
340บ้านสันป่าสักหมู่ที่ 5 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปางลำปาง512094102644647Q2559
341บ้านเด่นไม้ซุงหมู่ที่ 14 ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปางลำปาง537399193636647Q2559
342บ้านปงแท่นหมู่ที่ 1 ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปางลำปาง594286203007547Q2559
343บ้านนาสันติราษฎร์หมู่ที่ 6 ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปางลำปาง590576203442647Q2559
344บ้านไผ่ทองหมู่ที่ 6 ตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปางลำปาง566666205731747Q2559
345บ้านร้องพัฒนาหมู่ที่ 10 ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปางลำปาง599671208786547Q2559
346บ้านห้วยโป่งสามัคคีหมู่ที่ 11 ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูนลำพูน487014199041647Q2559
347บ้านบารมีศรีวิชัยหมู่ที่ 13 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูนลำพูน488077200271147Q2559
348บ้านปงแม่ลอบหมู่ที่ 1 ตำบลทาแม่ลอบ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูนลำพูน493322201940247Q2559
349บ้านทุ่งม่านหมู่ที่ 4 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูนลำพูน482180201986847Q2559
350บ้านบ้านวังกุ่มหมู่ที่ 6 ตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยเลย730689189541447Q2559
351บ้านท่างามหมู่ที่ ๖ ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์340502187506048Q2560
352บ้านใหม่วงศ์เขาทองหมู่ที่ ๑๑ ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชรกำแพงเพชร542490177109047Q2560
353บ้านหล่มชัยหมู่ที่ ๒๓ ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชรกำแพงเพชร530058179643047Q2560
354บ้านคลองสมุยหมูที่ ๗ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชรกำแพงเพชร530093181319147Q2560
355บ้านโนนสวรรค์หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่นขอนแก่น283801185272748Q2560
356บ้านโคกยาวหมู่ที่ ๑๔ ตำบลห้วยแย้ อำเภอบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิชัยภูมิ799693175662647P2560
357บ้านทุ่งลุยลายหมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิชัยภูมิ79371518259747Q2560
358บ้านสันป่าปอหมู่ที่ ๑๐ ตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงรายเชียงราย552797214633047Q2560
359บ้านทุ่งขันไชยหมู่ที่ ๗ ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงรายเชียงราย626260217505547Q2560
360บ้านจะหาหมู่ที่ ๑๑ ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรายเชียงราย542098218098647Q2560
361บ้านห้วยส้านหมู่ที่ ๖ ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรายเชียงราย565514218362947Q2560
362บ้านโจ้โก้หมู่ที่ ๕ ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงรายเชียงราย636998218449747Q2560
363บ้านห้วยมะซางหมู่ที่ ๕ ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรายเชียงราย551965218685547Q2560
364บ้านเมืองรวงหมู่ที่ ๕ ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายเชียงราย574928219437047Q2560
365บ้านห้วยชมภูหมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายเชียงราย553607220826547Q2560
366บ้านใหม่ทุ่งก่อหมู่ที่ ๕ ตำบลตาดควัน อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงรายเชียงราย628587220928247Q2560
367บ้านปางหัดหมู่ที่ ๒ ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงรายเชียงราย653224221061147Q2560
368บ้านนางแลในหมู่ที่ ๗ ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายเชียงราย588131221509347Q2560
369บ้านจะคือหมู่ที่ ๑๐ ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายเชียงราย555921221524847Q2560
370บ้านป่าคาสามัคคีหมู่ที่ ๘ ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายเชียงราย569805222702047Q2560
371บ้านผาเดื่อหมู่ที่ ๖ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายเชียงราย577371223056247Q2560
372บ้านพญาไพรเล่าจอหมู่ที่ ๖ ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายเชียงราย564263224723047Q2560
373บ้านเมืองกาญจน์หมู่ที่ ๒ ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายเชียงราย641135225265847Q2560
374บ้านผาผึ้งหมู่ที่ ๙ ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่436684203551747Q2560
375บ้านแม่ขี้มูกหมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่422879204215647Q2560
376บ้านป่างิ้วหมู่ที่ ๔ ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่531487206351947Q2560
377บ้านห้วยผักกูดหมู่ที่ ๑๒ ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่417233207315147Q2560
378บ้านผาละปิหมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่411735207592747Q2560
379บ้านดอนทรายหมู่ที่ ๘ ตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่527891207686347Q2560
380บ้านแม่ซาหมู่ที่ ๒ ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่429977208072047Q2560
381บ้านปางจำปีหมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่530593209008947Q2560
382บ้านแพะเจดีย์หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่498797209756647Q2560
383บ้านเมืองกื้ดหมู่ที่ ๑ ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่484795212445747Q2560
384บ้านแม่แมะหมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่488031213605247Q2560
385บ้านปางเฟืองหมู่ที่ ๒ ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่502561215470547Q2560
386บ้านดอยหล่อหมู่ที่ ๔ ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่522641218026447Q2560
387ดอยป่าไผ่หมู่ที่ ๑๕ ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่524411218781047Q2560
388บ้านด่านเนินสูงหมู่ที่ ๖ ตำบลตะกาง อำเภอเมือง จังหวัดตราดตราด240755135533048P2560
389บ้านกิ่วห้างหมู่ที่ ๓ ตำบลโมโกร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตากตาก486580176729047Q2560
390บ้านพะเด๊ะหมู่ที่ ๔ ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตากตาก460212184363347Q2560
391บ้านแม่ละเมาสามัคคีหมู่ที่ ๙ ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตากตาก472823185804947Q2560
392บ้านห้วยพระเจ้าหมู่ที่ ๒ ตำบลแม่ตืน อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตากตาก460094189054247Q2560
393บ้านวังประจบหมู่ที่ ๑ ตำบลวังประจบ อำเภอเมือง จังหวัดตากตาก532000189060047Q2560
394บ้านแม่พะยวบหมู่ที่ ๘ ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตากตาก505186189202247Q2560
395บ้านมีสุขหมู่ที่ ๘ ตำบลวังจันทร์ อำเภอสามเงา จังหวัดตากตาก513994190435847Q2560
396บ้านแม่สลิดหลวงหมู่ที่ ๒ ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตากตาก400528192840647Q2560
397บ้านแม่อมกิหมู่ที่ ๔ ตำบลแม่วะหลวง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตากตาก389834196328947Q2560
398บ้านวังไทรงามหมู่ที่ ๑๘ ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมานครราชสีมา715053165929747Q2560
399บ้านหนองโบสถ์หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมานครราชสีมา200425159517448N2560
400บ้านกรุงชิงหมู่ที่ ๔ ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช56963797221747P2560
401บ้านตาเซะเหนือหมู่ที่ ๕ ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาสนราธิวาส82472967439547N2560
402บ้านห้วยน้ำอุ่นหมู่ที่ ๑๑ ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่านน่าน660909204682147Q2560
403บ้านป่าหุ่งหมู่ที่ ๔ ตำบลยาบหัวนา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่านน่าน659586205496147Q2560
404บ้านไหล่น่านเหนือหมู่ที่ ๘ ตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่านน่าน685809205524247Q2560
405บ้านสะเลียมหมู่ที่ ๓ ตำบลยาบหัวนา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่านน่าน659292205694847Q2560
406บ้านห้วยไฟหมู่ที่ ๔ ตำบลแม่ขะนิง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่านน่าน662375207523747Q2560
407บ้านกิ่วม่วงหมู่ที่ ๖ ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่านน่าน697423209272847Q2560
408บ้านน้ำกิหมู่ที่ ๕ ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่านน่าน673341212615647Q2560
409บ้านใหม่หมู่ที่ ๔ ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองเเคว จังหวัดน่านน่าน679380214076547Q2560
410บ้านน้ำพิหมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่านน่าน692735214566647Q2560
411บ้านหนองปื๊ดหมู่ที่ ๑๑ ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรีปราจีนบุรี762098156442047P2560
412บ้านหนองกลางหมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยาพะเยา634022208713247Q2560
413บ้านแม่ต๋ำน้อยหมู่ที่ ๑๘ ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยาพะเยา598464209755447Q2560
414บ้านแม่จั๊วะหมู่ที่ ๑๐ ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยาพะเยา631417210450147Q2560
415บ้านโซ้หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยาพะเยา592900210880447Q2560
416บ้านวังตาดหมู่ที่ ๖ ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกพิษณุโลก674343187225247Q2560
417บ้านใหม่เขาน้อยหมู่ที่ ๑๓ ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกพิษณุโลก674343187225247Q2560
418บ้านนาตอนหมู่ที่ ๑ ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลกพิษณุโลก686512192300947Q2560
419บ้านท่าเสลาหมู่ที่ ๔ ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรีเพชรบุรี567459145090847P2560
420บ้านตะเคียนโพรงหมู่ที่ ๑๒ ตำบลยางสาว อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์747091174298447Q2560
421บ้านน้ำเดือดหมู่ที่ ๑๒ ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์739998174938047Q2560
422บ้านห้วยตลาดหมู่ที่ ๗ ตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์746982177350047Q2560
423บ้านซำบอนหมู่ที่ ๑๑ ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์733155180499647Q2560
424บ้านห้วยไคร้หมู่ที่ ๕ ตำบลตะเบาะ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์740197180583047Q2560
425บ้านท่าอิบุญใต้หมู่ที่ ๑๒ ตำบลท่าอิบุญ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์748821186907647Q2560
426บ้านไร่หลวงหมู่ที่ ๖ ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่แพร่587386196848847Q2560
427บ้านนาพูนหมู่ที่ ๒ ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่แพร่581019197171747Q2560
428บ้านห้วยลากปืนหมู่ที่ ๑๐ ตำบลห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่แพร่613540197759947Q2560
429บ้านบ่อแก้วหมู่ที่ ๑๐ ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่แพร่594921198102947Q2560
430บ้านแม่สินหมู่ที่ ๙ ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่แพร่594921198102947Q2560
431บ้านอ้อยหมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่แพร่635552201520647Q2560
432บ้านห้วยทรายขาวหมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่แพร่638088201914047Q2560
433บ้านผาหมูใต้หมู่ที่ ๘ ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่แพร่642695203075347Q2560
434บ้านห้วยขอนหมู่ที่ ๑๔ ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่แพร่620607203607647Q2560
435บ้านท่อสมานหมู่ที่ ๑๑ ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่แพร่627077204608247Q2560
436บ้านคลองน้ำใสหมู่ที่ ๒ ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหารมุกดาหาร447829180640748Q2560
437บ้านหนองนกเขียนหมู่ที่ ๔ ตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหารมุกดาหาร439032180775848Q2560
438บ้านห้วยวอกหมู่ที่ ๖ ตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน402892198783447Q2560
439บ้านแม่ออกใต้หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน396233198960647Q2560
440บ้านดงหลวงหมู่ที่ ๗ ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน400098199694147Q2560
441บ้านฮากไม้ใต้หมู่ที่ ๗ ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน404289202245847Q2560
442บ้านแม่เตี๋ยหมู่ที่ ๕ ตำบลท่าผาปุ้ม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน385425202330347Q2560
443บ้านแม่ปางหมู่ที่ ๑ ตำบลสันติคีรี อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน388636204148647Q2560
444บ้านห้วยไก่ป่าหมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน383495204770947Q2560
445บ้านหนองแห้งหมู่ที่ ๙ ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน388071206243147Q2560
446บ้านหัวน้ำแม่สะกึ๊ดหมู่ที่ ๑๐ ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน393274212941547Q2560
447บ้านแอโก๋หมู่ที่ ๒ ตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน426793217078147Q2560
448บ้านผาเผือกหมู่ที่ ๖ ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน417662217277547Q2560
449บ้านคำแขนศอกหมู่ที่ ๖ ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธรยโสธร408639176417548P2560
450บ้านยุบเสลี่ยงหมู่ที่ ๒ ตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรีลพบุรี751125171407847Q2560
451บ้านสะเลียมหวานหมู่ที่ ๓ ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปางลำปาง53757519322547Q2560
452บ้านนารินหมู่ที่ ๑ ตำบลผาปัง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปางลำปาง508114194297847Q2560
453บ้านกุ่มเนิ้งใต้หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปางลำปาง535295195461247Q2560
454บ้านแก่นหมู่ที่ ๗ ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปางลำปาง539161198273947Q2560
455บ้านแม่ต๋ำใต้หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาน จังหวัดลำปางลำปาง530397199945347Q2560
456บ้านป่าแขหมู่ที่ ๗ ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปางลำปาง536583200308347Q2560
457บ้านต้นผึ้งหมู่ที่ ๕ ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปางลำปาง535723202056347Q2560
458บ้านหาดหมู่ที่ ๒ ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปางลำปาง598243203399547Q2560
459บ้านศรีไตรภูมิหมู่ที่ ๑๒ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปางลำปาง560646203799047Q2560
460บ้านปู่จ้อยหมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปางลำปาง573112205436647Q2560
461บ้านใหม่ธานีหมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปางลำปาง597420206470447Q2560
462บ้านร่องต้าหมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปางลำปาง599047206639247Q2560
463บ้านโป่งหมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปางลำปาง600716206859847Q2560
464บ้านปางตุ้มหมู่ที่ ๗ ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปางลำปาง563195208482047Q2560
465บ้านแจ้คอนหมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปางลำปาง569528209238647Q2560
466บ้านห้วยโป่งหมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูนลำพูน510011197399047Q2560
467บ้านเด่นสวรรค์หมู่ที่ ๑๖ ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูนลำพูน487043199225047Q2560
468บ้านห้วยฮ่อมนอกหมู่ที่ ๔ ตำบลทาแม่ลอบ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูนลำพูน496780201548247Q2560
469บ้านป่าพลูหมู่ที่ ๒ ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูนลำพูน470048201643147Q2560
470บ้านกลางหมู่ที่ ๓ ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลยเลย758189191665247Q2560
471บ้านห้วยตาดใต้หมู่ที่ ๑๗ ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลยเลย808774194625847Q2560
472บ้านตาดซ้อหมู่ที่ ๖ ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลยเลย793734197114647Q2560
473บ้านหนองไผ่หมู่ที่ ๗ ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนครสกลนคร407033188173448Q2560
474บ้านสวนหมู่ที่ ๘ ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลาสงขลา65200180030547N2560
475บ้านห้วยเจริญหมู่ที่ ๑๒ ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัยสุโขทัย554696192491447Q2560
476บ้านสันหีบหมู่ที่ ๘ ตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัยสุโขทัย570365194632847Q2560
477บ้านพุน้ำร้อน-หินลาดหมู่ที่ ๔ ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี558114163476547P2560
478บ้านบางพาหมู่ที่ ๓ ตำบลไทรโสภา อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี50830994807147P2560
479บ้านน้ำราดหมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี49879598135847P2560
480บ้านโชคบรันพัฒนาหมู่ที่ ๒ ตำบลสมุด อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์สุรินทร์318942162995548P2560
481บ้านหนองสิมหมู่ที่ ๑ ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภูหนองบัวลำภู187718192522548Q2560
482บ้านทุ่งห้วยทรายหมู่ที่ ๗ ตำบลโนนหวาย อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานีอุดรธานี235939189313048Q2560
483บ้านต้นขนุนหมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์682028194934847Q2560
484บ้านห้วยเหล่าหมู่ที่ ๒ ตำบลนาขุม อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์715303199203447Q2560
485บ้านหินกองหมู่ที่ ๕ ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานีอุทัยธานี560707171434947Q2560
486บ้านบึงหมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานีอุทัยธานี600830171434947Q2560
487บ้านชาดหมู่ที่ ๓ ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานีอุบลราชธานี549638172179148P2560
488บ้านนาหว้าหมู่ที่ ๓ ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานีอุบลราชธานี539909173422348P2560
489บ้านวังน้ำเขียวหมู่ที่ ๕ ตำบลศรีมงคล อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรีกาญจนบุรี514509155022447P2561
490บ้านด่านแต้หมู่ที่ ๙ ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์361510181501248Q2561
491บ้านวงฆ้องหมู่ที่ ๙ ตำบลคลองแม่ลาย อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชรกำแพงเพชร542357181190247Q2561
492บ้านหนองบัวสามัคคีหมู่ที่ ๑๔ ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชรกำแพงเพชร528065183189947Q2561
493บ้านหนองบงหมู่ที่ ๒๑ ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชรกำแพงเพชร538116184073947Q2561
494บ้านใหม่โพธิ์พัฒนาหมู่ที่ ๙ ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชรกำแพงเพชร558082184908847Q2561
495บ้านนานอกหมู่ที่ ๓ ตำบลวังควง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชรกำแพงเพชร546329185084247Q2561
496บ้านคลองขมิ้นหมู่ที่ ๗ ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชรกำแพงเพชร560972185302347Q2561
497บ้านบ้านสมอโคนหมู่ที่ ๑ ตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชรกำแพงเพชร548302185338047Q2561
498บ้านลานกระทิงหมู่ที่ ๔ ตำบลวังควง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชรกำแพงเพชร542890185474047Q2561
499บ้านหนองทรายหมู่ที่ ๑๐ ตำบลวังควง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชรกำแพงเพชร545907185731547Q2561
500บ้านลานทองหมู่ที่ ๗ ตำบลวังควง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชรกำแพงเพชร540574185798147Q2561
501บ้านวังตะกูหมู่ที่ ๑๑ ตำบลวังควง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชรกำแพงเพชร546219186077347Q2561
502บ้านทุ่งยาวหมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชรกำแพงเพชร560402186151047Q2561
503บ้านโนนฆ้องหมู่ที่ ๒ ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่นขอนแก่น242468181530148Q2561
504บ้านนาอ่างทองหมู่ที่ ๗ ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่นขอนแก่น276975185971648Q2561
505บ้านคลองลาวหมู่ที่ ๗ ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรีจันทบุรี247490154229348P2561
506บ้านหามแห นกเจ่า โสกเชือกหมู่ที่ ๓ ตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิชัยภูมิ813205179202647N2561
507บ้านโนนสำราญหมู่ที่ ๗ ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิชัยภูมิ784739175060647P2561
508บ้านหัวเวียงหมู่ที่ ๑ ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงรายเชียงราย552871214207047Q2561
509บ้านสันสลีหมู่ที่ ๕ ตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงรายเชียงราย552826214369747Q2561
510บ้านโป่งนกเหนือหมู่ที่ ๑๓ ตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงรายเชียงราย551423214866647Q2561
511บ้านดอนแยงหมู่ที่ ๑๓ ตำบลหงาว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงรายเชียงราย609898215030847Q2561
512บ้านสันโค้งพัฒนาหมู่ที่ ๑๒ ตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงรายเชียงราย609298215030847Q2561
513บ้านแม่ปูนน้อยหมู่ที่ ๑๑ ตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงรายเชียงราย543298215179347Q2561
514บ้านบาหลาหมู่ที่ ๑๙ ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรายเชียงราย542778215665847Q2561
515บ้านป่าตาลเหนือหมู่ที่ ๒ ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงรายเชียงราย606280216023847Q2561
516บ้านผาตั้งหมู่ที่ ๑๔ ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงรายเชียงราย609908216470547Q2561
517บ้านแม่ยางมิ้นหมู่ที่ ๔ ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรายเชียงราย544995216494947Q2561
518บ้านทุ่งสามเหลี่ยมหมูที่ ๓ ตำบลเวียงห้าว อำเภอพาน จังหวัดเชียงรายเชียงราย592690216506447Q2561
519บ้านยางฮอมหมู่ที่ ๑๒ ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงรายเชียงราย624862216920647Q2561
520บ้านโล๊ะหมู่ที่ ๓ ตำบลท่าขาม อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงรายเชียงราย624422217022147Q2561
521บ้านป่ากว๋าวหมู่ที่ ๔ ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรายเชียงราย550356217133347Q2561
522บ้านทุ่งรวงทองหมู่ที่ ๑๕ ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรายเชียงราย551812217154447Q2561
523บ้านเหล่าพัฒนาหมู่ที่ ๒๒ ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรายเชียงราย548701217171947Q2561
524บ้านใหม่เจริญหมู่ที่ ๑๔ ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรายเชียงราย548866217309147Q2561
525บ้านตีนดอยหมู่ที่ ๘ ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรายเชียงราย557213217590847Q2561
526บ้านไทยสมบูรณ์หมู่ที่ ๙ ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงรายเชียงราย631651217724047Q2561
527บ้านห้วยน้ำมาหมู่ที่ ๑๕ ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรายเชียงราย552004217983247Q2561
528บ้านห้วยไคร้หมู่ที่ ๒๑ ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงรายเชียงราย635520218192847Q2561
529บ้านเกี๋ยงกลางหมู่ที่ ๗ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงรายเชียงราย629020218522847Q2561
530บ้านดอยช้างหมู่ที่ ๓ ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรายเชียงราย558556219001247Q2561
531บ้านขุนต้าหมู่ที่ ๑๑ ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงรายเชียงราย632049219474747Q2561
532บ้านม่วงไพรวัลย์หมู่ที่ ๑๖ ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงรายเชียงราย617653219584247Q2561
533บ้านจู้จี้หมู่ที่ ๑๙ ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรายเชียงราย553486220042947Q2561
534บ้านวังศิลาหมู่ที่ ๘ ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงรายเชียงราย637766220351347Q2561
535บ้านร่องแช่หมู่ที่ ๔ ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงรายเชียงราย628105220540947Q2561
536บ้านทุ่งคำหมู่ที่ ๒ ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงรายเชียงราย658122220647547Q2561
537บ้านเลาลีหมู่ที่ ๒๐ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรายเชียงราย552175220677847Q2561
538บ้านปางกิ่วหมู่ที่ ๒ ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรายเชียงราย553760220686347Q2561
539บ้านโป่งผำพัฒนาหมู่ที่ ๑๘ ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายเชียงราย572146220738947Q2561
540บ้านแคววัวดำหมู่ที่ ๑๒ ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายเชียงราย568483220892047Q2561
541บ้านห้วยขมนอกหมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายเชียงราย579838221022147Q2561
542บ้านห้วยขมในหมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายเชียงราย579434221042047Q2561
543บ้านโป่งน้ำตกหมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายเชียงราย585979221155847Q2561
544บ้านหัวฝายหมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายเชียงราย584093221394447Q2561
545บ้านป่ารวกหมู่ที่ ๘ ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายเชียงราย590878221411747Q2561
546บ้านเย้าแม่ต๋ำหมู่ที่ ๔ ตำบลตาดควัน อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงรายเชียงราย656066221532247Q2561
547บ้านพนาสวรรค์หมู่ที่ ๑๓ ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายเชียงราย562907221538247Q2561
548บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดหมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายเชียงราย591209222011147Q2561
549บ้านสันมะปินหมู่ที่ ๗ ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงรายเชียงราย659578222048947Q2561
550บ้านถ้ำผาตองหมู่ที่ ๖ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายเชียงราย593716222071147Q2561
551บ้านห้วยต่าง(จะพือ)หมู่ที่ ๑๖ ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรายเชียงราย577370222134247Q2561
552บ้านสันสามัคคีหมู่ที่ ๙ ตำบลแม่เป่า อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงรายเชียงราย653968222138547Q2561
553บ้านป่าคาใต้หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรายเชียงราย621280222332447Q2561
554บ้านแม่บงหมู่ที่ ๗ ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงรายเชียงราย627084222348747Q2561
555บ้านปงอ้อหมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรายเชียงราย591916222368247Q2561
556บ้านห้วยกางปลาหมู่ที่ ๑๕ ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรายเชียงราย580383222464047Q2561
557บ้านโป่งน้ำร้อนหมู่ที่ ๑๑ ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรายเชียงราย584088222534747Q2561
558บ้านป่ากุ่มหมู่ที่ ๘ ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรายเชียงราย586746222611947Q2561
559บ้านปงตอง ต้นฮ่างหมู่ที่ ๕ ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรายเชียงราย589418222645847Q2561
560บ้านสันโค้งหมู่ที่ ๑๐ ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรายเชียงราย586434222845647Q2561
561บ้านห้วยเย็นหมู่ที่ ๗ ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายเชียงราย568796222858047Q2561
562บ้านห้วยหมากหมู่ที่ ๑๘ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายเชียงราย648838222889747Q2561
563บ้านโป่งไฮ้หมู่ที่ ๒๑ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายเชียงราย567179223052147Q2561
564บ้านอากู่-อาไฮ้หมู่ที่ ๓ ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายเชียงราย557933223215847Q2561
565บ้านจะคำน้อยหมู่ที่ ๑๖ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายเชียงราย651385223302147Q2561
566บ้านแม่จันหลวงหมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายเชียงราย572300223529847Q2561
567บ้านกิ่วดอยหลวงหมู่ที่ ๑๐ ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายเชียงราย564400223540147Q2561
568บ้านเย้าเล่าสิบหมู่ที่ ๓ ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายเชียงราย560000223600147Q2561
569บ้านผาจีหมู่ที่ ๑๕ ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายเชียงราย570837223947147Q2561
570บ้านดงหลวงหมู่ที่ ๘ ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายเชียงราย623411224035347Q2561
571บ้านใหม่สันติหมู่ที่ ๑๒ ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายเชียงราย568017224092347Q2561
572บ้านห้วยหกหมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายเชียงราย556990224330047Q2561
573บ้านอื้นหมู่ที่ ๑๐ ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายเชียงราย569061224475947Q2561
574บ้านปากอิงหมู่ที่ ๒ ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายเชียงราย628559224562047Q2561
575บ้านแซวหมู่ที่ ๑ ตำบลแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรายเชียงราย637402224831147Q2561
576บ้านแม่เลียบหมู่ที่ ๒ ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงรายเชียงราย604970225061947Q2561
577บ้านแม้วกองซางหมู่ที่ ๑๒ ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่431900196075047Q2561
578บ้านหลังป่าข่าหมู่ที่ ๑๗ ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่441000196700147Q2561
579บ้านสบอมแฮดหมู่ที่ ๑๘ ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่429600196871447Q2561
580บ้านยางเปาใต้หมู่ที่ ๒ ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่427796197077247Q2561
581บ้านงิ้วสูงหมู่ที่ ๖ ตำบลโป่งทุ่ง อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่473403197273547Q2561
582บ้านโปงท่าหมู่ที่ ๔ ตำบลโป่งทุ่ง อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่473095197369247Q2561
583บ้านหนองเหม็นหมู่ที่ ๓ ตำบลโป่งทุ่ง อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่473035197375447Q2561
584บ้านเกาะหลวงหมู่ที่ ๑ ตำบลโป่งทุ่ง อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่471869197518847Q2561
585บ้านโป่งดินหมู่ที่ ๑๐ ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่439350197846047Q2561
586บ้านแม่ลายดวงจันทร์หมู่ที่ ๙ ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่442890198487347Q2561
587บ้านตุงลอยหมู่ที่ ๔ ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่431540198580047Q2561
588บ้านกะเบอะดินหมู่ที่ ๑๒ ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่423890198676047Q2561
589บ้านแม่ต๋อมหมู่ที่ ๕ ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่432250198928047Q2561
590บ้านแม่งูดหมู่ที่ ๖ ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่454193199319047Q2561
591บ้านห้วยดินดำหมู่ที่ ๓ ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่453231199434147Q2561
592บ้านแม่ลายเตียนอางหมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่436115199444547Q2561
593บ้านพุยหมู่ที่ ๗ ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่429445199916847Q2561
594บ้านบ่อสะแง๋หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่431555200692547Q2561
595บ้านใหม่ดอนชัยหมู่ที่ ๗ ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่527522205470347Q2561
596บ้านใหม่ดอนแก้วหมู่ที่ ๒ ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่531949206927247Q2561
597บ้านโป่งกุ่มหมู่ที่ ๔ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่525349207069447Q2561
598บ้านใหม่หมู่ที่ ๑๐ ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่521414207246447Q2561
599บ้านสหกรณ์หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่523153207291647Q2561
600บ้านสหกรณ์หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่523889207993747Q2561
601บ้านป่าไผ่หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่519606208210647Q2561
602บ้านทรายมูลหมู่ที่ ๕ ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่472282208259947Q2561
603บ้านศาลาป่ากล้วยหมู่ที่ ๔ ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่461553208597447Q2561
604บ้านแม่ดอกแดงหมู่ที่ ๑ ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่517519208813047Q2561
605บ้านดอยสามัคคีหมู่ที่ ๗ ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่511615208976947Q2561
606บ้านโป่งสามัคคีหมู่ที่ ๖ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่525642209079247Q2561
607บ้านแม่ฮักพัฒนาเฉลิมพระเกียรติหมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่509972209096747Q2561
608บ้านฮักพัฒนาหมู่ที่ ๙ ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่519880209106047Q2561
609บ้านวังธารหมู่ที่ ๘ ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่514528209204147Q2561
610บ้านโปงหมู่ที่ ๖ ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่503845209297147Q2561
611บ้านป่าสักงามหมู่ที่ ๑ ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่513016209920347Q2561
612บ้านห้วยหม้อหมู่ที่ ๒ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่534243210513147Q2561
613บ้านแม่ขะจานหมู่ที่ ๗ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่492864210688047Q2561
614บ้านป่าไม้หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่507064211178447Q2561
615บ้านนาเม็งหมู่ที่ ๗ ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่505373211202447Q2561
616บ้านป่าเลาหมู่ที่ ๑ ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่507861211417947Q2561
617บ้านภูดินหมู่ที่ ๙ ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่506713211596747Q2561
618บ้านดงหมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่503066211850947Q2561
619บ้านก้างหงษ์หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่501924211927847Q2561
620บ้านแพะหมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่501351212201847Q2561
621บ้านทุ่งละครหมู่ที่ ๖ ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จัวหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่488087212393647Q2561
622บ้านต้นขามหมู่ที่ ๔ ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จัวหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่487052212535947Q2561
623บ้านผาปู่จอมหมู่ที่ ๘ ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จัวหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่489237212725547Q2561
624บ้านห้วยฝักดาบหมู่ที่ ๑๙ ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่491266212807747Q2561
625บ้านปางมะโอหมู่ที่ ๙ ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่488270213071447Q2561
626บ้านแก่งปันเต๊าหมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่496309213161847Q2561
627บ้านปางแม่ซ้ายหมู่ที่ ๑๓ ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่488789213341547Q2561
628บ้านสันป่าเกี๊ยะหมู่ที่ ๑๒ ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่482498213745847Q2561
629บ้านห้วยต้นตองหมู่ที่ ๗ ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่519686218120547Q2561
630บ้านใหม่พัฒนาหมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่518367218214447Q2561
631บ้านพะดีหมู่ที่ ๒ ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตากตาก481411181568647Q2561
632บ้านร่มเกล้าเจริญสุขหมู่ที่ ๑๓ ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตากตาก482037182217447Q2561
633บ้านช่องแคบหมู่ที่ ๑ ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตากตาก462166182222547Q2561
634บ้านป่าคาเก่าหมู่ที่ ๗ ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตากตาก485229182334447Q2561
635บ้านห้วยไผ่หมู่ที่ ๑๒ ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตากตาก485038182376147Q2561
636บ้านพบพระน้อยหมู่ที่ ๑๑ ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตากตาก463028182996547Q2561
637บ้านม่อนหินเหล็กไฟหมูที่ ๓ ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตากตาก464367183185247Q2561
638บ้านโกช่วยหมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตากตาก463363183696547Q2561
639บ้านปูเตอร์หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตากตาก460089183780847Q2561
640บ้านหนองน้ำเขียวหมู่ที่ ๕ ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตากตาก466459183861147Q2561
641บ้านแม่กุเหนือหมู่ที่ ๘ ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตากตาก458628184080147Q2561
642บ้านเด่นวัวหมู่ที่ ๔ ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตากตาก521998184164747Q2561
643บ้านแม่ตาวใหม่หมู่ที่ ๓ ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตากตาก457651184310947Q2561
644บ้านหม่องวาหมู่ที่ ๖ ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตากตาก449701184318247Q2561
645บ้านเอื้องดอยหมู่ที่ ๗ ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตากตาก459224184662947Q2561
646บ้านหัวฝาย.หมู่ที่ ๒ ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตากตาก458055184769647Q2561
647บ้านหนองบัวหมู่ที่ ๗ ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตากตาก458340184995947Q2561
648บ้านลานสางหมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตากตาก501778185641347Q2561
649บ้านไทยสามัคคีหมู่ที่ ๙ ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตากตาก453195185680147Q2561
650บ้านเด่นมะขามหมู่ที่ ๘ ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตากตาก521175186445547Q2561
651บ้านน้ำดิบหมู่ที่ ๖ ตำบลวังประจบ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตากตาก540405187058947Q2561
652บ้านป่าไร่เหนือหมู่ที่ ๓ ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตากตาก460519187515447Q2561
653บ้านห้วยสลุงหมู่ที่ ๘ ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตากตาก457809187747347Q2561
654บ้านหนองชะลาบหมู่ที่ ๑ ตำบลสมอโคน อำเภอบ้านตาก จังหวัดตากตาก512012188001447Q2561
655บ้านห้วยนกแลเหนือหมู่ที่ ๑ ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตากตาก456176188098247Q2561
656บ้านป่าไร่หมู่ที่ ๒ ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตากตาก449190188123147Q2561
657บ้านเด่นผาแต้มหมู่ที่ ๙ ตำบลท้องฟ้า อำเภอบ้านตาก จังหวัดตากตาก498442188350747Q2561
658บ้านน้ำดิบหมู่ที่ ๗ ตำบลสมอโคน อำเภอบ้านตาก จังหวัดตากตาก521716188370547Q2561
659บ้านสามหมื่นต้นผึ้งหมู่ที่ ๕ ตำบลสามหมื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตากตาก467107188499947Q2561
660บ้านห้วยปลากองหมู่ที่ ๑๒ ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตากตาก433908188723647Q2561
661บ้านสันดินแดงหมู่ที่ ๔ ตำบลท้องฟ้า อำเภอบ้านตาก จังหวัดตากตาก498464188743847Q2561
662บ้านห้วยพลูหมู่ที่ ๖ ตำบลท้องฟ้า อำเภอบ้านตาก จังหวัดตากตาก490624188783647Q2561
663บ้านแม่ออกผารุหมู่ที่ ๓ ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตากตาก427594189099747Q2561
664บ้านห้วยแห้งหมู่ที่ ๙ ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตากตาก437954189100547Q2561
665บ้านน้ำดิบควงหมู่ที่ ๘ ตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตากตาก522556189171647Q2561
666บ้านแม่หละยางหมู่ที่ ๒ ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตากตาก427083189509747Q2561
667บ้านยางโองนอกหมู่ที่ ๗ ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตากตาก514702189641247Q2561
668บ้านปากทางเขื่อนหมู่ที่ ๑ ตำบลวังหมัน อำเภอสามเงา จังหวัดตากตาก513387190187047Q2561
669บ้านแกละมือโจะหมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตากตาก423455190227447Q2561
670บ้านหนองโสนหมู่ที่ ๔ ตำบลย่านรึ อำเภอสามเงา จังหวัดตากตาก503518190414947Q2561
671บ้านเด่นไม้ซุงหมู่ที่ ๑๒ ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตากตาก526079190562447Q2561
672บ้านเด่นกระถินหมู่ที่ ๑๐ ตำบลวังจันทร์ อำเภอสามเงา จังหวัดตากตาก517398190670447Q2561
673บ้านแม่โพหมู่ที่ ๗ ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตากตาก422439190709047Q2561
674บ้านทุ่งถ้ำหมู่ที่ ๙ ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตากตาก415393190962147Q2561
675บ้านใหม่สามัคคีเหนือหมู่ที่ ๑๐ ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตากตาก561610191164647Q2561
676บ้านซอแขระกาหมู่ที่ ๑ ตำบลแม่วะหลวง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตากตาก389004195570447Q2561
677บ้านแม่วะหลวงหมู่ที่ ๓ ตำบลแม่วะหลวง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตากตาก390079196331947Q2561
678บ้านสระหลวงหมู่ที่ ๑๓ ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมานครราชสีมา194663160389448P2561
679บ้านพิมานหมู่ที่ ๑๕ ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมานครราชสีมา216160165216948P2561
680บ้านทุ่งโพธิ์หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช59651389739147N2561
681บ้านเทพราชหมู่ที่ ๒ ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช59503697924247N2561
682บ้านเกาะขาช้างหมู่ที่ ๑๕ ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์นครสวรรค์669276171272147P2561
683บ้านไผ่แก้วหมู่ที่ ๒๐ ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์นครสวรรค์677009171796047P2561
684บ้านหัวพุหมู่ที่ ๔ ตำบลวังข่อย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์นครสวรรค์683687172141647P2561
685บ้านพัฒนาหมู่ที่ ๑๑ ตำบลวังข่อย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์นครสวรรค์690754173039247P2561
686บ้านเขาธรรมบทหมู่ที่ ๔ ตำบลไพศาลี อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์นครสวรรค์683017173248047P2561
687บ้านไทรทองหมู่ที่ ๔ ตำบลนาขอม อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์นครสวรรค์688506174667547P2561
688บ้านค้างอ้อยหมู่ที่ ๖ ตำบลนาทะนุง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่านน่าน672760200964947Q2561
689บ้านหัวทุ่งหมู่ที่ ๕ ตำบลนาทะนุง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่านน่าน675316201065147Q2561
690บ้านห้วยฮ้อหมู่ที่ ๑๒ ตำบลนาทะนุง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่านน่าน675645201065347Q2561
691บ้านปิงในหมู่ที่ ๓ ตำบลปิงหลวง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่านน่าน661700201068347Q2561
692บ้านนาหวายหมู่ที่ ๘ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่านน่าน676217201218847Q2561
693บ้านตากล้าหมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่านน่าน676085201350047Q2561
694บ้านดอยงามหมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่านน่าน675863201497147Q2561
695บ้านป่างิ้วหมู่ที่ ๔ ตำบลแม่สาคร อำเภอเวียงสา จังหวัดน่านน่าน674425203970047Q2561
696บ้านปางมอญหมู่ที่ ๗ ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่านน่าน658596204399147Q2561
697บ้านสาลีกหมู่ที่ ๔ ตำบลส้าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่านน่าน681970204399147Q2561
698บ้านธารทองหมู่ที่ ๘ ตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่านน่าน704095204536247Q2561
699บ้านขึ่งใต้หมู่ที่ ๖ ตำบลขึ่ง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่านน่าน688097205182247Q2561
700บ้านห้วยหลอดหมู่ที่ ๕ ตำบลยาบหัวนา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่านน่าน662899205182547Q2561
701บ้านนาสาหมู่ที่ ๓ ตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่านน่าน694203205689047Q2561
702บ้านวังม่วงหมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำปั้ว อำเภอเวียงสา จังหวัดน่านน่าน684810206338447Q2561
703บ้านพรหมหมู่ที่ ๑ ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่านน่าน711060207088747Q2561
704บ้านนาบัวหมู่ที่ ๖ ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่านน่าน711982207461847Q2561
705บ้านห้วยไฮหมู่ที่ ๑๔ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่านน่าน702810208576947Q2561
706บ้านต้นผึ้งหมู่ที่ ๑๑ ตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่านน่าน672324208657147Q2561
707บ้านแก่งโสภาหมู่ที่ ๘ ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่านน่าน715268209489447Q2561
708บ้านสว้าเหนือหมู่ที่ ๓ ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่านน่าน717667210048647Q2561
709บ้านชีหมู่ที่ ๗ ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่านน่าน694583210082947Q2561
710บ้านน้ำพันหมู่ที่ ๙ ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่านน่าน694583210082947Q2561
711บ้านห้วยหาดหมู่ที่ ๗ ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่านน่าน682440210452747Q2561
712บ้านห้วยธนูหมู่ที่ ๙ ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่านน่าน718605210479147Q2561
713บ้านใหม่ไชยธงรัตน์หมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่านน่าน729242212789747Q2561
714บ้านงอบเหนือหมู่ที่ ๕ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่านน่าน674050213345647Q2561
715บ้านน้ำเลียงหมู่ที่ ๑ ตำบลปอน อำเภิทุ่งช้าง จังหวัดน่านน่าน708549213941847Q2561
716บ้านดอนไพรวัลย์หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่านน่าน705165213941847Q2561
717บ้านมณีพฤกษ์หมู่ที่ ๑๑ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่านน่าน716930214900647Q2561
718บ้านปินหมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่านน่าน699267215560047Q2561
719บ้านสองแควหมู่ที่ ๕ ตำบลสะเนียน อำเภอเมือง จังหวัดน่านน่าน724929216212347Q2561
720บ้านยอดดอยวัฒนาหมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่านน่าน701565216397347Q2561
721บ้านผาน้ำย้อยหมู่ที่ ๕ ตำบลพญาแก้ว อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่านน่าน712239216631747Q2561
722บ้านห้วยโป่งหมู่ที่ ๘ ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่านน่าน709328216790547Q2561
723บ้านกิ่วจันทร์หมู่ที่ ๑๐ ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่านน่าน709328216790547Q2561
724บ้านบุเสี้ยวหมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรีปราจีนบุรี812984154785347P2561
725บ้านขุนกำลังหมู่ที่ ๔ ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยาพะเยา611987210090147Q2561
726บ้านดอนทองหมู่ที่ ๑๒ ตำบลออย อำเภอปง จังหวัดพะเยาพะเยา610816210520147Q2561
727บ้านน้ำเปื๋อยหมู่ที่ ๖ ตำบลเชียงแรง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยาพะเยา598425210592047Q2561
728บ้านบุญยืนหมู่ที่ ๒ ตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยาพะเยา597344210927247Q2561
729บ้านสะแล่งหมู่ที่ ๕ ตำบลเชียงแรง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยาพะเยา596337211088447Q2561
730บ้านร่วมจิตหมู่ที่ ๙ ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยาพะเยา646205211347047Q2561
731บ้านแม่กาโทกหวากหมู่ที่ ๑๗ ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยาพะเยา633943211917347Q2561
732บ้านห้วยบงเหนือหมู่ที่ ๑๔ ตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยาพะเยา633900211961747Q2561
733บ้านเกษตรพัฒนาหมู่ที่ ๑๖ ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยาพะเยา633422212382947Q2561
734บ้านโพธิ์ทองหมู่ที่ ๑๖ ตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยาพะเยา632250212569847Q2561
735บ้านห้วยแม่แดงหมู่ที่ ๖ ตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยาพะเยา593984212599847Q2561
736บ้านปงเสด็จหมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านปิน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยาพะเยา639149212680347Q2561
737บ้านบ่อค้างหมู่ที่ ๕ ตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยาพะเยา597537213024947Q2561
738บ้านปางค่าหมู่ที่ ๑ ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยาพะเยา598987213298347Q2561
739บ้านห้วยคอกหมูหมู่ที่ ๘ ตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยาพะเยา593418213530447Q2561
740บ้านดงบุญนาคหมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยาพะเยา651531213826247Q2561
741บ้านร่องปอใต้หมู่ที่ ๑๔ ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยาพะเยา650791213858147Q2561
742บ้านสิบสองพัฒนาหมู่ที่ ๗ ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยาพะเยา588491214247447Q2561
743บ้านดงอินตาใต้หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยาพะเยา647863214409047Q2561
744บ้านปางค่าเหนือหมู่ที่ ๖ ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยาพะเยา585956214714247Q2561
745บ้านห้วยเคียนหมู่ที่ ๒ ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยาพะเยา636038216706347Q2561
746บ้านหนองแก้วหมู่ที่ ๑๓ ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยาพะเยา635862217047747Q2561
747บ้านน้ำปาดหมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลกพิษณุโลก668052184769447Q2561
748บ้านทุ่งน้อยหมู่ที่ ๘ ตำบลท่าหมื่นราม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกพิษณุโลก656377184858647Q2561
749บ้านไผ่ใหญ่หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกพิษณุโลก667066185312047Q2561
750บ้านป่าคายหมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยเฮี้ย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลกพิษณุโลก696275187440347Q2561
751บ้านหลังเขาหมู่ที่ ๗ ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลกพิษณุโลก677267188142247Q2561
752บ้านป่าคายหมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลกพิษณุโลก648126188422747Q2561
753บ้านนาโพธิ์หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลกพิษณุโลก696234188436247Q2561
754บ้านใหม่ชัยเจริญหมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกพิษณุโลก668289188832347Q2561
755บ้านแก่งบัวคำหมู่ที่ ๗ ตำบลสวนเมี่ยง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลกพิษณุโลก669031189456547Q2561
756บ้านยางโกลนหมู่ที่ ๔ ตำบลยางโกลน อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลกพิษณุโลก705010190097947Q2561
757บ้านหนองกระบากหมู่ที่ ๕ ตำบลคันโข้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลกพิษณุโลก644056190823647Q2561
758บ้านนาหล่มหมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลกพิษณุโลก655503192053747Q2561
759บ้านโปร่งวิเชียรหมู่ที่ ๒ ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรีเพชรบุรี577423144255847P2561
760บ้านเตาถ่าน-หนองขามหมู่ที่ ๒,๗ ตำบลหนองย่างทอย อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์741988169938747P2561
761บ้านด่านเจริญชัยหมู่ที่ ๙ ตำบลหนองย่างทอย อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์744269170439947P2561
762บ้านซับเพิกหมู่ที่ ๖ ตำบลหนองย่างทอย อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์741590170856947P2561
763บ้านเนินละครหมู่ที่ ๑๒ ตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์740978171655447P2561
764บ้านเนินถาวรหมู่ที่ ๘ ตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์740353171707947P2561
765บ้านปูนสวรรค์หมู่ที่ ๙ ตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์741959171936847P2561
766บ้านถ้ำมงคลชัยหมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำร้อน อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์746171173073247P2561
767บ้านไทรงามหมู่ที่ ๘ ตำบลน้ำร้อน อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์748971173408747P2561
768บ้านน้ำร้อนหมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำร้อน อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์743562173606447P2561
769บ้านผาแดงหมู่ที่ ๑๒ ตำบลนายม อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์733559179483347Q2561
770บ้านท่าเมี่ยงหมู่ที่ ๑๐ ตำบลนายม อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์729427180018447Q2561
771บ้านวังทองหมู่ที่ ๔ ตำบลวังชมภู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์714552180131447Q2561
772บ้านซำเรียงหมู่ที่ ๘ ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์730651180219447Q2561
773บ้านบุสง่าหมู่ที่ ๑๐ ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์735808180553647Q2561
774บ้านพลำหมู่ที่ ๖ ตำบลป่าเลา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์725257181614847Q2561
775บ้านซำอีเลิศหมู่ที่ ๑๘ ตำบลท่าพล อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์727707183134347Q2561
776บ้านริมสีม่วงหมู่ที่ ๓ ตำบลริมสีม่วง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์715033183238547Q2561
777บ้านอุมแพหมู่ที่ ๔ ตำบลท่าพล อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์726477183326647Q2561
778บ้านหัวนาหมู่ที่ ๔ ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์730375183942247Q2561
779บ้านวังลึกหมู่ที่ ๔ ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่แพร่581106196415947Q2561
780บ้านสวนป่าวังชิ้นหมู่ที่ ๘ ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่แพร่575777196625747Q2561
781บ้านแม่หละหมู่ที่ ๕ ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่แพร่548861196633947Q2561
782บ้านนาปลากั้งหมู่ที่ ๓ ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่แพร่583041196746647Q2561
783บ้านนาพูนพัฒนาหมู่ที่ ๑๐ ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่แพร่581099197132947Q2561
784บ้านข่วงบุกหมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่แพร่608426197708447Q2561
785บ้านสีทิในหมู่ที่ ๔ ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่แพร่570098197769947Q2561
786บ้านน้ำแรมหมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่แพร่612614198045347Q2561
787บ้านบ่อแก้วหมู่ที่ ๘ ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่แพร่596921198128547Q2561
788บ้านปางเคาะหมู่ที่ ๓ ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่แพร่602719198612047Q2561
789บ้านไทรย้อยหมู่ที่ ๑๒ ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่แพร่604786198667347Q2561
790บ้านห้วยกูดหมู่ที่ ๕ ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่แพร่610448198804847Q2561
791บ้านศรีดอนไชยหมู่ที่ ๑๐ ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่แพร่581594198948947Q2561
792บ้านโคนป่าหินหมู่ที่ ๔ ตำบลแม่ปาน อำเภอลอง จังหวัดแพร่แพร่591460198960147Q2561
793บ้านแม่หลู้ตะวันออกหมู่ที่ ๗ ตำบลแม่ปาน อำเภอลอง จังหวัดแพร่แพร่595752199384047Q2561
794บ้านทุ่งสวยหมู่ที่ ๑๐ ตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่แพร่627093199928847Q2561
795บ้านแม่จอกหมู่ที่ ๔ ตำบลหัวทุ่ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่แพร่581883199933247Q2561
796บ้านปงหมู่ที่ ๗ ตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่แพร่627318199943647Q2561
797บ้านป่าแดงหมู่ที่ ๒ ตำบลป่าแดง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่แพร่628569200001947Q2561
798บ้านสันกลางหมู่ที่ ๙ ตำบลป่าแดง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่แพร่627049200135247Q2561
799บ้านน้ำชำหมู่ที่ ๒ ตำบลป่าแมต อำเภอเมือง จังหวัดแพร่แพร่617855200564947Q2561
800บ้านมณีวรรณหมู่ที่ ๑๑ ตำบลป่าแมต อำเภอเมือง จังหวัดแพร่แพร่618227200733347Q2561
801บ้านแม่เกี่ยมหมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่แพร่587125200742747Q2561
802บ้านผาคันหมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่แพร่591875201370747Q2561
803บ้านไผ่โทนหมู่ที่ ๒ ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่แพร่636898201411347Q2561
804บ้านน้ำพุสูงหมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยโรง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่แพร่636728201468847Q2561
805บ้านนาฝายหมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่แพร่636638201669347Q2561
806บ้านบุญเริงหมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่แพร่641124201974247Q2561
807บ้านหัวฝายหมู่ที่ ๗ ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่แพร่603771202013347Q2561
808บ้านทุ่งแค้วหมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งแค้ว อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่แพร่621975202468647Q2561
809บ้านบุญแจ่มหมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่แพร่640585202836347Q2561
810บ้านห้วยขึมหมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่แพร่643478203081247Q2561
811บ้านน้ำพุน้อยหมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยโรง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่แพร่651140203314747Q2561
812บ้านห้วยหม้ายหมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่แพร่621753203486647Q2561
813บ้านกาดผาแพร่หมู่ที่ ๔ ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่แพร่653296203903347Q2561
814บ้านผาหมูเหนือหมู่ที่ ๑๐ ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่แพร่652787204033447Q2561
815บ้านแม่แรมหมู่ที่ ๑๒ ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่แพร่648025204338147Q2561
816บ้านท่อสมานหมู่ที่ ๒ ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่แพร่626981204610847Q2561
817บ้านโคกหินกองหมู่ที่ ๕ ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหารมุกดาหาร433888180777848P2561
818บ้านโนนก่อหมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหารมุกดาหาร442156183437248P2561
819บ้านห้วยสิงห์หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน377527196898547Q2561
820บ้านห้วยปลากั้งหมู่ที่ ๘ ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน383313197842947Q2561
821บ้านห้วยทรายหมู่ที่ ๕ ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน369329198271247Q2561
822บ้านห้วยกุ้งหมู่ที่ ๗ ตำบลป่าโป่ง อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน388344198422147Q2561
823บ้านห้วยนาหมู่ที่ ๒ ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน386013198968247Q2561
824บ้านแม่เหาะหมู่ที่ ๔ ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน386947199264747Q2561
825บ้านห้วยทิชะหมู่ที่ ๑๐ ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน401160199744947Q2561
826บ้านท่าฝายหมู่ที่ ๗ ตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน398064199756947Q2561
827บ้านทุ่งแดงหมู่ที่ ๙ ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน385428199778047Q2561
828บ้านแพะหมู่ที่ ๓ ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน414830199964747Q2561
829บ้านแม่เกาะหมู่ที่ ๓ ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน386317199974347Q2561
830บ้านป่าโปงหมู่ที่ ๑ ตำบลป่าโป่ง อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน394267200465047Q2561
831บ้านดงกู่หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน411629200555847Q2561
832บ้านห้วยแห้งหมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน387967200605047Q2561
833บ้านดงสงัดหมู่ที่ ๖ ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน408156200707947Q2561
834บ้านกลอโค๊ะหมู่ที่ ๑๒ ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน401356200830747Q2561
835บ้านแม่สวดหมู่ที่ ๑ ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน387808200858847Q2561
836บ้านผาผ่าหมู่ที่ ๑ ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน410067200923447Q2561
837บ้านห้วยหวายหมู่ที่ ๑๔ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน409565209957747Q2561
838บ้านแม่จ๋าหมู่ที่ ๑๒ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน392479210186047Q2561
839บ้านแม่สะกิ้ดหมู่ที่ ๔ ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน391189210749447Q2561
840บ้านแก่นฟ้าหมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน385997210749447Q2561
841บ้านห้วยตองหมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน419276211202847Q2561
842บ้านห้วยช้างคำหมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน383026211383747Q2561
843บ้านห้วยโป่งกานหมู่ที่ ๖ ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน394320211749447Q2561
844บ้านห้วยหมึหมู่ที่ ๘ ตำบลเมืองแปง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน429757212542147Q2561
845บ้านใหม่หมู่ที่ ๕ ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน393151213457647Q2561
846บ้านตีนธาตุหมู่ที่ ๙ ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน441383213563547Q2561
847บ้านทุ่งโป่งหมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน441634213793647Q2561
848บ้านเมืองแพมหมู่ที่ ๕ ตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน427617216541847Q2561
849บ้านยาป่าแหนหมู่ที่ ๕ ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน420617216712047Q2561
850บ้านห้วยแห้งหมู่ที่ ๖ ตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน423691216942447Q2561
851บ้านปางคามหมู่ที่ ๒ ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน417019217668547Q2561
852บ้านซอแบะหมู่ที่ ๘ ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน405119218047147Q2561
853บ้านปุงยามหมู่ที่ ๕ ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน399557218164147Q2561
854บ้านไทรงามหมู่ที่ ๒ ตำบลเขาแหลม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรีลพบุรี709207166416647Q2561
855บ้านแม่พุหมู่ที่ ๕ ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปางลำปาง547997191555247Q2561
856บ้านห้วยเตาปูนหมู่ที่ ๑๑ ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปางลำปาง542080192232247Q2561
857บ้านแม่ตั๋งหมู่ที่ ๓ ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปางลำปาง515154192640947Q2561
858บ้านวังสำราญหมู่ที่ ๖ ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปางลำปาง515618193140247Q2561
859บ้านห้วยขี้นกหมู่ที่ ๗ ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปางลำปาง499079193825447Q2561
860บ้านเด่นอุดมหมู่ที่ ๕ ตำบลผาปัง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปางลำปาง509347194223947Q2561
861บ้านหัวน้ำพัฒนาหมู่ที่ ๙ ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปางลำปาง540481195099747Q2561
862บ้านท่าผาหมู่ที่ ๕ ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปางลำปาง526747195160047Q2561
863บ้านสบเตินหมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปางลำปาง524512196046947Q2561
864บ้านแม่เตี๊ยะนอกหมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปางลำปาง528183196755247Q2561
865บ้านวัฒนาหมู่ที่ ๖ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปางลำปาง533531197535747Q2561
866บ้านดงหมู่ที่ ๒ ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปางลำปาง531499197570747Q2561
867บ้านนาปราบหมู่ที่ ๓ ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปางลำปาง533010197741347Q2561
868บ้านเด่นสมัยหมู่ที่ ๕ ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปางลำปาง543972197982647Q2561
869บ้านแม่กัวะในหมู่ที่ ๕ ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปางลำปาง538331198518247Q2561
870บ้านใหม่เตาปูนหมู่ที่ ๘ ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปางลำปาง536140199791747Q2561
871บ้านแม่กึ๊ดหมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปางลำปาง529173200000247Q2561
872บ้านสบต๋ำหมู่ที่ ๕ ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปางลำปาง536085200104147Q2561
873บ้านปงประดู่หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปางลำปาง520681200144947Q2561
874บ้านแม่ไฮหมู่ที่ ๒ ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปางลำปาง537881200233947Q2561
875บ้านนาแก้วตะวันออกหมู่ที่ ๓ ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปางลำปาง537874200241947Q2561
876บ้านหัวฝายหมู่ที่ ๔ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปางลำปาง555950200297247Q2561
877บ้านโป่งน้ำร้อนหมู่ที่ ๑ ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปางลำปาง511066200626247Q2561
878บ้านแม่เลียงหมู่ที่ ๗ ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปางลำปาง518688200823647Q2561
879บ้านแม่ทะหมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปางลำปาง551350200922347Q2561
880บ้านกล้วยแพะหมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปางลำปาง552099201253047Q2561
881บ้านหัวทุ่งสามัคคีหมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปางลำปาง553850201694047Q2561
882บ้านผาลาดหมู่ที่ ๔ ตำบลพรบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปางลำปาง562903201712747Q2561
883บ้านโทกหัวช้างหมู่ที่ ๓ ตำบลพรบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปางลำปาง554090201745347Q2561
884บ้านศรีดอนชัยหมู่ที่ ๕ ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปางลำปาง554167203198747Q2561
885บ้านห้วยยางหมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปางลำปาง564101203209547Q2561
886บ้านลูใต้หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปางลำปาง563007203336047Q2561
887บ้านทรายทองหมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปางลำปาง564176203431247Q2561
888บ้านห้วยน้ำเค็มหมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปางลำปาง562806203604247Q2561
889บ้านห้วยเดื่อหมู่ที่ ๑๖ ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปางลำปาง568500203624747Q2561
890บ้านจำค่าหมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปางลำปาง569690203679447Q2561
891บ้านนาแช่หมู่ที่ ๒ ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปางลำปาง599557204041647Q2561
892บ้านทานหมูที่ ๔ ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปางลำปาง600070204056047Q2561
893บ้านแม่หว่างพัฒนาหมู่ที่ ๓ ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูนลำพูน500936195451447Q2561
894บ้านแพะเจริญหมู่ที่ ๙ ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูนลำพูน501957195511947Q2561
895บ้านผาลาดเหนือหมู่ที่ ๑๕ ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูนลำพูน494416195655447Q2561
896บ้านปางส้านหมู่ที่ ๕ ตำบลดงดำ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูนลำพูน504237196124247Q2561
897บ้านแม่จ๋องหมู่ที่ ๗ ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูนลำพูน502612196175847Q2561
898บ้านบวกหมู่ที่ ๓ ตำบลดงดำ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูนลำพูน502612196175847Q2561
899บ้านใหม่สวรรค์หมู่ที่ ๑๑ ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูนลำพูน490064198220547Q2561
900บ้านหนองบัวคำหมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูนลำพูน490902198227347Q2561
901บ้านสันป่าสักหมู่ที่ ๕ ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูนลำพูน488930198611147Q2561
902บ้านแม่อีไฮหมู่ที่ ๒ ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูนลำพูน494997199369147Q2561
903บ้านแม่แนตหมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูนลำพูน487187199491347Q2561
904บ้านห้วยหญ้าไชหมู่ที่ ๔ ตำบลดงดำ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูนลำพูน488922200595347Q2561
905บ้านแม่หาดหมู่ที่ ๖ ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูนลำพูน488569200791147Q2561
906บ้านวังหลวงหมู่ที่ ๑ ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูนลำพูน483453201248547Q2561
907บ้านเกาะทุ่งม่านหมู่ที่ ๑๒ ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูนลำพูน478223202197047Q2561
908บ้านสันป่าฮักหมู่ที่ ๑๑ ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูนลำพูน482021203435047Q2561
909บ้านกอลุงหมู่ที่ ๑๐ ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูนลำพูน510440203717047Q2561
910บ้านแม่สะป๊วดหมู่ที่ ๒ ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูนลำพูน905249203717047Q2561
911บ้านพระบาทตากผ้าหมู่ที่ ๖ ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูนลำพูน491996204066147Q2561
912บ้านดอยแก้วหมู่ที่ ๑๒ ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูนลำพูน516988204128747Q2561
913บ้านจำตาเหินหมู่ที่ ๕ ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูนลำพูน513279204223647Q2561
914บ้านทุ่งยาวหมู่ที่ ๗ ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูนลำพูน507642204432147Q2561
915บ้านจำขี้มดหมู่ที่ ๒ ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูนลำพูน512013204599447Q2561
916บ้านน้ำพุหมู่ที่ ๗ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูนลำพูน529741204705047Q2561
917บ้านห้วยปลาฝาหมู่ที่ ๓ ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยเลย730489192573447Q2561
918บ้านปากหมันหมู่ที่ ๔ ตำบลปากหมัน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยเลย731890193540647Q2561
919บ้านจอมศรีหมู่ที่ ๒ ตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลยเลย789682196538847Q2561
920บ้านลุมพุกหมู่ที่ ๒ ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษศรีสะเกษ417101161021848P2561
921บ้านกกแต้หมู่ที่ ๗ ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนครสกลนคร391549187633348Q2561
922บ้านใหม่หมู่ที่ ๔ ตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลาสงขลา70700075163347N2561
923บ้านพะตงหมู่ที่ ๔ ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาสงขลา66678075647747N2561
924บ้านซับเม็กหมู่ที่ ๓ ตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้วสระแก้ว247490154229348P2561
925บ้านวังลึกหมู่ที่ ๑ ตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัยสุโขทัย552945188472447Q2561
926บ้านวังหาดหมู่ที่ ๒ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัยสุโขทัย540938190140947Q2561
927บ้านลำโชคหมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัยสุโขทัย564639192939247Q2561
928บ้านปงหมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัยสุโขทัย568046193248447Q2561
929บ้านแม่ทาแพหมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัยสุโขทัย558589193682547Q2561
930บ้านโพธิ์เจริญหมู่ที่ ๑๔ ตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัยสุโขทัย576455194308847Q2561
931บ้านภูนกหมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัยสุโขทัย585404194564147Q2561
932บ้านนาต้นจั่นหมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัยสุโขทัย587422194833947Q2561
933บ้านแม่เทินเหนือหมู่ที่ ๘ ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัยสุโขทัย584592196370647Q2561
934บ้านดอนเพชรหมู่ที่ ๒๐ ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัยสุโขทัย586064196831847Q2561
935บ้านถ้ำน้ำหมู่ที่ ๖ ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี4903699835847P2561
936บ้านฉลาดหมู่ที่ ๘ ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี487710100002847P2561
937บ้านตาปางหมู่ที่ ๖ ตำบลสมุด อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์สุรินทร์319066162662348P2561
938บ้านโนนสำราญหมู่ที่ ๕ ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานีอุดรธานี240099190098948Q2561
939บ้านหนองแซงสร้อยใต้หมู่ที่ ๗ ตำบลน้ำพ่น อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานีอุดรธานี235093191769148Q2561
940บ้านวังเบนหมู่ที่ ๘ ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์652336192938147Q2561
941บ้านท้องลับแลหมู่ที่ ๗ ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์609014195347547Q2561
942บ้านสิงห์คอมพัฒนาหมู่ที่ ๗ ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์643868196466047Q2561
943บ้านม่วงหมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์683529196640347Q2561
944บ้านโพนทองหมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์683818196653147Q2561
945บ้านค่ายหมู่ที่ ๑๒ ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์637030196856947Q2561
946บ้านไฮฮ้าหมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์618027196936047Q2561
947บ้านห้วยผึ้งหมู่ที่ ๔ ตำบลท่าแฝก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์669930197545547Q2561
948บ้านงอมสักหมู่ที่ ๓ ตำบลท่าแฝก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์676878198852847Q2561
949บ้านงอมถ้ำหมู่ที่ ๑ ตำบลท่าแฝก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์678258199003447Q2561
950บ้านห้วยบ่อตูมหมู่ที่ ๘ ตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์706888199891147Q2561
951บ้านห้วยก้านเหลืองหมู่ที่ ๕ ตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์709866200055947Q2561
952บ้านโป่งสามสิบหมู่ที่ ๓ ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานีอุทัยธานี548637170781247P2561
953บ้านเขาหินเทินหมู่ที่ ๑๖ ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานีอุทัยธานี549583171036647P2561
954บ้านอ่างห้วยดงหมู่ที่ ๑๑ ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานีอุทัยธานี549267171423947P2561
955บ้านห้วยขาแข้งหมู่ที่ ๑๐ ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานีอุทัยธานี542000172600047P2561
956บ้านนาหว้าหมู่ที่ ๒ ตำบลนาเลิน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานีอุบลราชธานี538580172416248P2561
957บ้านนาบะหว้าหมู่ที่ ๑๓ ตำบลสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานีอุบลราชธานี528526172516748P2561
958บ้านแม่ปูนล่างหมูที่ ๙ ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย547526214673947Q2561