สถิติการดับไฟป่าโดยหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้

วันที่
พื้นที่
หมู่ที่
บ้าน
อำเภอ
จังหวัด
E
N
เสียหาย
27 ม.ค. 62-3บ้านโทกหัวช้างเมืองลำปาง557966201589120
4 ก.พ. 62-2บ้านจำค่าเมืองลำปาง571654203812815
5 ก.พ. 62-1-เมืองลำปาง558655202085927
6 ก.พ. 62-14-เมืองลำปาง565201202750820
7 ก.พ. 62-4บ้านหัวฝายเมืองลำปาง556429201339410
11 ก.พ. 62---ลำปาง562164202164140
11 ก.พ. 62-15บ้านห้วยหลวงเมืองลำปาง572628203660010
12 ก.พ. 62ป่าแม่จาง2-เมืองลำปาง558482201449440
13 ก.พ. 62ป่าแม่ยาง ป่าแม่อาง15, 2บ้านห้วยหลวง, บ้านจำค่าเมืองลำปาง572422203570120
22 ก.พ. 62ป่าแม่เมาะ แม่เมาะหลวง6บ้านแม่เมาะแม่เมาะลำปาง568411202687020
23 ก.พ. 62ป่าแม่เมาะ แม่เมาะหลวง6บ้านทุ่งกล้วยแม่เมาะลำปาง56943620235051
23 ก.พ. 62ป่าแม่ยาง ป่าแม่อาง5บ้านเสด็จเมืองลำปาง566450202780220
24 ก.พ. 62ป่าแม่จางฝั่งซ้าย7บ้านมายแม่ทะลำปาง570585199823720
25 ก.พ. 62ป่า6บ้านหัวทุ่งเถินลำปาง53125019517501
25 ก.พ. 62ป่าแม่ยาง ป่าแม่อาง4บ้านผาลาดเมืองลำปาง566148202278730
25 ก.พ. 62ป่าแม่ยาง ป่าแม่อาง6บ้านห้วยยางเมืองลำปาง566090202865110
25 ก.พ. 62ป่าแม่จางฝั่งซ้าย4-แม่ทะลำปาง569141200129815
26 ก.พ. 62ป่าแม่จางฝั่งซ้าย-แม่เมาะลำปาง576687200417620
17 ก.พ. 62ป่าชุมชนบ้านป่าคาใต้8บ้านป่าคาใต้เชียงแสนเชียงราย635470224832120
17 ก.พ. 62ป่าแม่ออน-แม่ออนเชียงใหม่522187207349725
17 ก.พ. 62ป่าแม่ออน-แม่ออนเชียงใหม่522133207335910
18 ก.พ. 62ป่าแม่ออน6บ้านสหกรณ์แม่ออนเชียงใหม่527674208314025
21 ก.พ. 62ป่าแม่ขาน ป่าแม่วาง5บ้านหนองห้าสันป่าตองเชียงใหม่482833206464010
22 ก.พ. 62ป่าแม่ขาน ป่าแม่วาง7บ้านหัวฝายสันป่าตองเชียงใหม่48049520663123
22 ก.พ. 62-6บ้านดอยซิวสันกำแพงเชียงใหม่5
7 มี.ค. 62ป่า6บ้านโป่งกุ่มดอยสะเก็ดเชียงใหม่526087208795910
9 มี.ค. 62ป่า6บ้านโป่งสันทรายเชียงใหม่50658020946195
19 ก.พ. 62ป่าเชียงดาว13-เชียงดาวเชียงใหม่4
20 ก.พ. 62ป่าเชียงดาว14-เชียงดาวเชียงใหม่500101215269825
9 มี.ค. 62ป่าลุ่มน้ำแม่ฝาง4บ้านหนองบัวคำฝางเชียงใหม่525528219316970
6 ก.พ. 62ป่าอมก๋อย3บ้านทุ่งจำเรงอมก๋อยเชียงใหม่43888219823333
21 ก.พ. 62-5บ้านแม่ต๋อมอมก๋อยเชียงใหม่43422519901844.8
4 มี.ค. 62ป่าอมก๋อย8บ้านโป่งอมก๋อยเชียงใหม่437141196461820
4 มี.ค. 62ป่าอมก๋อย9บ้านโป่งอมก๋อยเชียงใหม่43650419641771
5 มี.ค. 62ป่าอมก๋อย1บ้านทุ่งจำเริงอมก๋อยเชียงใหม่10
9 มี.ค. 62ป่า2บ้านยางเป่าใต้อมก๋อยเชียงใหม่410445197071910.5
10 มี.ค. 623บ้านทุ่งจำเริงอมก๋อยเชียงใหม่434733197640915
10 มี.ค. 62ป่าอมก๋อย17บ้านห้วยแห้งอมก๋อยเชียงใหม่43479319596451
10 มี.ค. 62ป่าอมก๋อย2บ้านยางเปียงอมก๋อยเชียงใหม่441361195763417
11 มี.ค. 62ป่า17บ้านสันเกี๋ยงแม่แจ่มเชียงใหม่44118820473790.5
10 มี.ค. 62ป่าบ่อขยะ3บ้านห้วยเดื่อเมืองแม่ฮ่องสอน387489212618515
10 มี.ค. 62ป่าเมืองแม่ฮ่องสอน389149212567020
11 มี.ค. 62ป่าแม่ยวมฝั่งซ้ายแม่ลาน้อยแม่ฮ่องสอน38755320260477
14 ก.พ. 62ป่าแม่ลี้14บ้านเด่นทรายมูลลี้ลำพูน49161319607275
24 ก.พ. 62ป่าขุนแม่ลี้11บ้านล้องสันติสุขทุ่งหัวช้างลำพูน500760197330030
24 ก.พ. 62ป่าขุนแม่ลี้1บ้านทุ่งเป็ดทุ่งหัวช้างลำพูน500314199381050
24 ก.พ. 62ป่าขุนแม่ลี้2บ้านหนองป่าตึงทุ่งหัวช้างลำพูน499538199152970
25 ก.พ. 62ป่าขุนแม่ลี้3บ้านทุ่งหัวช้างทุ่งหัวช้างลำพูน499849198979030
25 ก.พ. 62ป่าขุนแม่ลี้2บ้านหนองป่าตึงทุ่งหัวช้างลำพูน500390199237930
25 ก.พ. 62ป่าขุนแม่ลี้11บ้านสันดอนมูลทุ่งหัวช้างลำพูน501725198723590
27 ก.พ. 62ป่าแม่ตื่นและป่าแม่แนต7บ้านแม่จ๋องลี้ลำพูน4978971993417400
4 มี.ค. 62ป่าบ้านทุ่งยาวเมืองลำพูน508168204478910
8 มี.ค. 62ป่าเหมืองจี้สันป่าสัก8เมืองลำพูน505347204504340
11 มี.ค. 62ป่าแม่ธิ แม่ตีบและแม่สาน2บ้านจำขี้มดเมืองลำพูน513129204608340
30 ม.ค. 62ป่าแม่อาว-ป่าซางลำพูน49103120373302
5 ก.พ. 62ป่าบ้านโฮ่ง9บ้านห้วยกองเลาะบ้านโฮ่งลำพูน489415201677840
6 ก.พ. 62ป่าแม่ทา6บ้านทาป่าเปาแม่ทาลำพูน522247204087140
6 ก.พ. 62ป่าแม่ทา7บ้านทาป่าเปาแม่ทาลำพูน522197204269580
7 ก.พ. 62ป่าบ้านโฮ่ง10บ้านดอนโตนบ้านโฮ่งลำพูน20
7 ก.พ. 62ป่าบ้านโฮ่ง2บ้านป่าพลูบ้านโฮ่งลำพูน485090200910320
7 ก.พ. 62ป่าแม่ทา15บ้านผาสุขแม่ทาลำพูน51728720428505
7 ก.พ. 62-9บ้านศรีทรายมูลแม่ทาลำพูน2
11 ก.พ. 62ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร-เมืองลำพูน514573205127140
11 ก.พ. 62ป่าแม่อาว6บ้านห้วยไฟป่าซางลำพูน489653202852330
11 ก.พ. 62ป่าแม่ทา1บ้านปงแม่ลอบแม่ทาลำพูน491469202003825
12 ก.พ. 62ป่าแม่ทา12บ้านดอยแก้วแม่ทาลำพูน518263204115420
13 ก.พ. 62ป่าแม่อาว11บ้านผาเงิบป่าซางลำพูน492154202593610
13 ก.พ. 62ป่าแม่ทา15บ้านผาสุขแม่ทาลำพูน517497204409350
14 ก.พ. 62ป่าแม่ทา15บ้านผาสุขแม่ทาลำพูน517415204328030
14 ก.พ. 62ป่าแม่ทา9บ้านศรีทรายมูลแม่ทาลำพูน519538204526350
15 ก.พ. 62-9บ้านห้วยเดื่อแม่ทาลำพูน495403203151750
17 ก.พ. 62ป่าแม่ทา4-แม่ทาลำพูน521781204762850
17 ก.พ. 62ป่าแม่ทา5บ้านทาปลาดุกแม่ทาลำพูน519459204525540
17 ก.พ. 62ป่าแม่ทา9บ้านศรีทรายมูลแม่ทาลำพูน519082204447530
17 ก.พ. 62ป่าแม่ทา5บ้านทาปลาดุกแม่ทาลำพูน523648204264040
18 ก.พ. 62ป่าเหมืองจี้ สันป่าสัก--ลำพูน506912204956340
18 ก.พ. 62อช.แม่ตะไคร้12บ้านร้องเมืองลำพูน514588205232580
19 ก.พ. 62ดอยมะข้อ-เมืองลำพูน5178072051727200
20 ก.พ. 62-บ้านหนองหล่มเมืองลำพูน501779204175340
21 ก.พ. 62ป่าเหมืองจี้ สันป่าสัก2บ้านป่าตึงเมืองลำพูน500063204156950
21 ก.พ. 62ป่า9บ้านห้วยเดื่อแม่ทาลำพูน495137202726440
22 ก.พ. 62ป่า1บ้านวังหลวงบ้านโฮ่งลำพูน4857302013014120
22 ก.พ. 62ป่าบ้านโฮ่ง-บ้านโฮ่งลำพูน484855201439280
24 ก.พ. 62ป่าบ้านโฮ่ง6บ้านแม่หาดบ้านโฮ่งลำพูน490414201377750
24 ก.พ. 62ป่าแม่อาว6บ้านห้วยไฟป่าซางลำพูน487213202789740
25 ก.พ. 62ป่าบ้านโฮ่ง3บ้านห้วยหละบ้านโฮ่งลำพูน476998201729450
25 ก.พ. 62ป่าบ้านโฮ่ง4บ้านห้วยหละบ้านโฮ่งลำพูน480166201822340
27 ก.พ. 62ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สารบ้านป่าป๋วยเมืองลำพูน508978204340240
27 ก.พ. 62ป่า11บ้านสันป่าฮักป่าซางลำพูน484279203481780
28 ก.พ. 62ป่า7บ้านทุ่งยาวเมืองลำพูน48975420163980
4 มี.ค. 62ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร2บ้านจำขี้มดเมืองลำพูน5132562047397100
4 มี.ค. 62ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร1บ้านศรีบัวบานเมืองลำพูน513423204789880
4 มี.ค. 62ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร2บ้านศรีบัวบานเมืองลำพูน514336204838680
5 มี.ค. 62ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร2บ้านจำขี้มดเมืองลำพูน5116472045984100
5 มี.ค. 62ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร2บ้านจำขี้มดเมืองลำพูน514988204861280
5 มี.ค. 62ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร1บ้านศรีบัวบานเมืองลำพูน515533204773980
6 มี.ค. 62ป่าบ้านโฮ่ง9บ้านห้วยกองเลาะบ้านโฮ่งลำพูน588340201766550
6 มี.ค. 62ป่าบ้านโฮ่ง9บ้านห้วยกองเลาะบ้านโฮ่งลำพูน589066201712980
6 มี.ค. 62ป่าบ้านโฮ่ง12บ้านเกาะทุ่งม่านบ้านโฮ่งลำพูน578438202044780
7 มี.ค. 62ป่า10บ้านจำชมพูป่าซางลำพูน586535202731380
7 มี.ค. 62ป่า12บ้านดอยแก้วแม่ทาลำพูน520521204018580
8 มี.ค. 62ป่าแม่ทา5บ้านจำตาเหินแม่ทาลำพูน515105204172250
8 มี.ค. 62ป่า15บ้านผาสุขแม่ทาลำพูน415838204136340
8 มี.ค. 62ป่าบ้านโฮ่ง5บ้านห้วยแหงบ้านโฮ่งลำพูน458123202271540
10 มี.ค. 62ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร2บ้านจำขี้มดเมืองลำพูน511879204622840
10 มี.ค. 62ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร2บ้านจำขี้มดเมืองลำพูน513883204651680
10 มี.ค. 62ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร3บ้านจำขี้มดเมืองลำพูน511803204606720
10 มี.ค. 62ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สารบ้านหนองหล่มเมืองลำพูน503559204405380
10 มี.ค. 62ป่าเหมืองจี้ สันป่าสัก7บ้านน้ำพุเมืองลำพูน50
11 มี.ค. 62ป่าเหมืองจี้ สันป่าสัก8บ้านน้ำพุเมืองลำพูน504127204546880
11 มี.ค. 62ป่าเหมืองจี้ สันป่าสัก14บ้านทรายทองเมืองลำพูน501668204377440
27 ม.ค. 62-3บ้านโทกหัวช้างเมืองลำปาง557744201592715
28 ม.ค. 62-4บ้านาลาดเมืองลำปาง2
28 ม.ค. 62-3บ้านโทกหัวช้างเมืองลำปาง557968201584320
1 ก.พ. 62-7บ้านไร่ศิลาทองเมืองลำปาง558049202115730
4 ก.พ. 62ป่าแม่ยาง - ป่าแม่อาง-เมืองลำปาง556625201251550
4 ก.พ. 62ป่าแม่จาง4ล้านาลาดวังหลวงเมืองลำปาง56512420210035
5 ก.พ. 62ป่าแม่ยาง - ป่าแม่อาง7บ้านไร่พัฒนาเมืองลำปาง55965820210418
6 ก.พ. 62-11บ้านมิ่งเมืองมูลเมืองลำปาง564939202757120
7 ก.พ. 62-4บ้านผาลาดเมืองลำปาง561079201444530
7 ก.พ. 62-2บ้านหัวฝายเมืองลำปาง55634620131785
8 ก.พ. 62ป่าแม่จาง15บ้านห้วยหลวงเมืองลำปาง572306203866420
8 ก.พ. 62-3บ้านโทกหัวช้างเมืองลำปาง557084201729225
8 ก.พ. 62-8บ้านมาะหลวงแม่เมาะลำปาง565528201973440
9 ก.พ. 62-8บ้านเมาะหลวงแม่เมาะลำปาง56564120193196
9 ก.พ. 62-2บ้านบุญเกิดเมืองลำปาง55678520179988
9 ก.พ. 62-3บ้านโทกหัวช้างเมืองลำปาง557635201675015
9 ก.พ. 62-4บ้านโทกหัวช้างเมืองลำปาง557440201613518
10 ก.พ. 62-13บ้านใหม่พัฒนาเมืองลำปาง564410202606045
10 ก.พ. 62-3บ้านโทกหัวช้างเมืองลำปาง558438201792620
11 ก.พ. 62อ่างน้ำขาว4บ้านหัวฝายเมืองลำปาง557535201335145
11 ก.พ. 62ป่าขุนวัง1-แจ้ห่มลำปาง566570209061650
12 ก.พ. 62-4บ้านหัวฝายเมืองลำปาง5585042014548250
11 ก.พ. 62-บ้านแม่กัวะใน, บ้านปงกา, บ้านอ้อสบปราบลำปาง53744419858800.25
13 ก.พ. 62-4บ้านผาลาดวังหลวงเมืองลำปาง564386202283720
13 ก.พ. 62ป่าแม่ยาง - ป่าแม่อางบ้านจำคำ, บ้านห้วยหลวง-ลำปาง572466203575320
14 ก.พ. 62ป่าแม่ยาง - ป่าแม่อาง5, 8บ้านต้นต้อง, บ้านทรายใต้เมืองลำปาง562870202509430
14 ก.พ. 62-6บานห้วยคิงแม่เมาะลำปาง567278202526350
16 ก.พ. 62-3บ้านโทกหัวช้างเมืองลำปาง558064201526750
19 ก.พ. 62ป่าบ้านลาดวังหลวง4บ้านลาดวังหลวงเมืองลำปาง56379320221315
21 ก.พ. 62-7บ้านห้วยน้ำเค็มเมืองลำปาง5637932022131150
21 ก.พ. 62ป่าชุมชนบ้านท่ามะแกว๋น7บ้านท่ามะเกว๋นเถินลำปาง530145195435820
22 ก.พ. 628บ้านห้วยยางเมืองลำปาง5667244202956430
23 ก.พ. 62ป่าบ้านหัวทุ่ง6บ้านหัวทุ่งเถินลำปาง531109195138215
24 ก.พ. 62ป่าห้วยมะกอก7บ้านเด่นอุดมเถินลำปาง537468193285310
25 ก.พ. 62ป่า8บ้านเมาะหลวงแม่เมาะลำปาง567151202289020
26 ก.พ. 62ป่า6บ้านเอียกแม่ทะลำปาง570077200063350
26 ก.พ. 62ป่า5บ้านทุ่งแม่ทะลำปาง576686200416810
4 มี.ค. 62ป่าลำปาง5594032017513200
5 มี.ค. 62ป่าแม่เมาะลำปาง10
6 มี.ค. 62ป่า8บ้านทรายใต้เมืองลำปาง561972202423220
ป่า4บ้านลาดวังหลวงเมืองลำปาง565572202212050
ป่าบ้านห้วยคิงแม่เมาะลำปาง573240202212539
8 มี.ค. 624บ้านผาลาด-วังหลวงเมืองลำปาง2
8 มี.ค. 62ป่าแม่เมาะ7บ้านดงแม่เมาะลำปาง572901203379310
9 มี.ค. 62ป่า8บ้านป่าไผ่พัฒนาสบปราบลำปาง20
9 มี.ค. 62ป่า7บ้านสบเรียงสบปราบลำปาง30
9 มี.ค. 62ป่า4บ้านผาลาดเมืองลำปาง56144220148181
9 มี.ค. 62ป่า6แม่เมาะลำปาง564760201778320
10 มี.ค. 62ป่าแม่ยาง4บ้านผาลาด-วังหลวงเมืองลำปาง56548720213144
21 ม.ค. 622บ้านดงสบปราบลำปาง52865619734785
8 มี.ค. 62ป่า6บ้านวัฒนาสบปราบลำปาง10
11 ก.พ. 62ปาขุนวังแปลงหนึ่ง1-แจ้ห่มลำปาง566570209061650
2 มี.ค. 62ป่า8บ้านห้วยลอยวังเหนือลำปาง576371210360680
7 มี.ค. 62ป่าขุนวัง7วังเหนือลำปาง566686209641525
7 มี.ค. 62ป่าขุนวัง8วังเหนือลำปาง566354209535620
8 มี.ค. 62ป่าขุนวังวังเหนือลำปาง566547209320110
8 มี.ค. 62ป่าขุนวัง12วังเหนือลำปาง567109209286015
19 ก.พ. 62-5บ้านปงตองต้นห่างแม่จันเชียงราย59054322268282
19 ก.พ. 62ป่าแม่ลาวฝั่งซ้ายและป่าแม่กกฝั่งขวา-เมืองเชียงราย57425222064562
26 ก.พ. 62ป่าหลังหน่วยจัดการต้นน้ำแม่ยาว---57499322145185
28 ก.พ. 62ป่า15บ้านห้วยก้างปลาแม่จันเชียงราย25165722217743
5 มี.ค. 62ป่าดอยทาและป่าดอยบ่อส้ม7บ้านทุ่งขันไชยเทิงเชียงราย62646321729422
7 มี.ค. 62ป่าชุมชนดอยลานบ้านจำหวายเมืองเชียงราย59496321774122
7 มี.ค. 62ป่าบ้านจำบอนเมืองเชียงราย598699217959810
7 มี.ค. 62ป่าห้วยป่าแดง ป่าห้วยป่าตาล และป่าห้วยไคร้22บ้านทุ่งโฮ้งเทิงเชียงราย6305142180670
8 มี.ค. 62ป่าเทิงเชียงราย62835921736594
8 มี.ค. 62ป่าดอยทาและป่าดอยบ่อส้ม8บ้านป่าจี้เทิงเชียงราย62837321736944
9 มี.ค. 62ป่าแม่ลาวฝั่งซ้ายและป่าแม่กกฝั่งขวาแม่ลาวเชียงราย565271219112335
10 มี.ค. 62ป่าแม่คำ ป่าน้ำแม่สลอง และป่าน้ำแม่จันฝั่งซ้าย12บ้านห้วยหินฝนแม่จันเชียงราย577218222502740
11 มี.ค. 62ป่าห้วยสัก และป่าแม่กกฝั่งขวาเมืองเชียงราย604423218136950
23 ก.พ. 62ป่าดอยทา ป่าดอยบ่อส้มทิศตะวันออก16บ้านม่วงไพรวัลย์เทิงเชียงราย6
4 มี.ค. 62ป่าห้วยเห่าดง ป่าห้วยป่าตาล และป่าห้วยไคร้5บ้านโจโก้เทิงเชียงราย6409652183237
5 มี.ค. 62ป่าห้วยเห่าดง ป่าห้วยป่าตาล และป่าห้วยไคร้13บ้านหลวงเทิงเชียงราย62642021684435
6 มี.ค. 62ป่าดอยทา และป่าดอยบ่อส้ม4บ้านคาลาวาสเทิงเชียงราย62758421725585
26 ก.พ. 62ป่าดอยภูคาและป่าผาแดง1บ้านสะปันบ่อเกลือน่าน734134212622630
3 มี.ค. 62ป่าน้ำยาว และป่าน้ำสวด3บ้านวังยาวบ้านหลวงน่าน645101208354630
5 มี.ค. 62ป่าดอยภูคาและป่าผาแดง11บ้านต้นผึ้งปัวน่าน70522121286435
6 มี.ค. 62ป่าแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออกตอนใต้4บ้านกิ่วกอกแม่จริมน่าน703349206504225
7 มี.ค. 62ป่าน้ำยาว และป่าน้ำสวด5บ้านสองแควเมืองน่าน669876208614950
8 มี.ค. 62ป่า6บ้านนาฝางปัวน่าน70591821203430
11 ก.พ. 62ป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้8บ้านห้วยเลานาหมื่นน่าน6770332001610100
11 ก.พ. 62ป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้7บ้านนาเคิมนาหมื่นน่าน653233200096515
11 ก.พ. 62ป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้1บ้านน้ำอูนนาหมื่นน่าน6589372014071150
11 ก.พ. 62ป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้2บ้านน้ำอูนนาหมื่นน่าน659993201430110
11 ก.พ. 62ป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้3บ้านน้ำอูนนาหมื่นน่าน6598792015296200
12 ก.พ. 62ป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้6ป่าเป่านาหมื่นน่าน67109020153925
12 ก.พ. 62-7ป่าเป่านาหมื่นน่าน67003120154937
12 ก.พ. 62-13ตระกล้านาหมื่นน่าน67014920159567
15 ก.พ. 62ป่าแม่สาครฝั่งขวา2ท่ามงคลเวียงสาน่าน673451204673710
16 ก.พ. 62ป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้8บ้านห้วยเลานาหมื่นน่าน6744682004354100
16 ก.พ. 62ป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้9บ้านห้วยเลานาหมื่นน่าน674499200362080
21 ก.พ. 62ป่าห้วยแม่ขะนิง5บ้านชื่นใหม่เวียงสาน่าน5
22 ก.พ. 62ป่าสาลีก-เวียงสาน่าน682259204217010
ป่าห้วยแม่ขะนิง-เวียงสาน่าน6683232065116500
25 ก.พ. 62ป่าแม่ขะนิง-เวียงสาน่าน50
26 ก.พ. 62ป่าน้ำหว้า และป่าห้วยสาลี-เวียงสาน่าน25
26 ก.พ. 62ป่าน้ำสาแม่สาครฝั่งขวา6บ้านฝั่งหมิ่นเวียงสาน่าน6637602047796100
28 ก.พ. 62ป่าแม่ขะนิงบ้านสะเลียมเวียงสาน่าน6584012063006100
1 มี.ค. 62ป่าน้ำว้า และป่าห้วยสาลี-เวียงสาน่าน20
1 มี.ค. 62ป่าสาลีก-เวียงสาน่าน68236120433452
4 มี.ค. 62ป่าแม่ขะนิง5บ้านชื่นใหม่เวียงสาน่าน669812206523220
5 มี.ค. 62ป่าเวียงสาน่าน672659205205060
5 มี.ค. 62ป่าน้ำว้า และป่าห้วยสาลีเวียงสาน่าน690075205347010
5 มี.ค. 62ป่าสาลีกบ้านม่วงเนิ่งเวียงสาน่าน15
5 มี.ค. 62ป่าแม่ขะนิง5บ้านชื่นใหม่เวียงสาน่าน671256206683710
7 มี.ค. 62ป่าน้ำสา และป่าแม่สาครฝั่งซ้ายบ้านวังตูบเวียงสาน่าน689712205146320
7 มี.ค. 62ป่าน้ำว้า และป่าห้วยสาลี2บ้านบุญเรืองเวียงสาน่าน689356205434410
7 มี.ค. 62ป่าบ้านห้วยนายนาหมื่นน่าน666017200903350
8 มี.ค. 62ป่าน้ำน่านฝั่งตะวันออกตอนใต้บ้านหลับเมินพรวนเวียงสาน่าน150
8 มี.ค. 62ป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้8บ้านนาหวายนาหมื่นน่าน6799362008409100
8 มี.ค. 62ป่าแม่ขะนิงบ้านห้วยสันทรายเวียงสาน่าน678177205602015
9 มี.ค. 62ป่าน้ำว้า และป่าห้วยสาลีเวียงสาน่าน6988752049205100
17 ก.พ. 62-บ้านแม่นาเรือ, บ้านร่องคำเมืองพะเยา20
19 ก.พ. 62-14บ้านแม่นาเรือ, บ้านร่องคำเมืองพะเยา10
26 ก.พ. 61ป่าแม่ฮ่องป๋อ ป่าห้วยแก้ว และป่าแม่อิงฝั่งซ้าย10บ้านใหม่ภูกามยาวพะเยา20
11 มี.ค. 62ป่าแม่ต๋ำเมืองพะเยา593657210559060
23 ก.พ. 62ป่าน้ำเปื่อย14บ้านศิวิไลเชียงคำพะเยา640800214685260
27 ก.พ. 62ป่าชุมชนห้วยข้าวหลาม2บ้านปงสนุกเชียงม่วนพะเยา63561720834343
28 ก.พ. 62ป่า4บ้านสีพรมปงพะเยา642204211392830
7 มี.ค. 62ป่าแม่ยม ป่าน้ำแวน และป่าห้วยไคร้13บ้านนาสาปงพะเยา637005214018620
4 ก.พ. 62-บ้านแม่ลอง, แม่แขมลองแพร่57718519940600.5
6 ก.พ. 62-10บ้านผาคันลองแพร่59273120141843
8 ก.พ. 62ป่าแม่ปาน12บ้านไทรย้อยเด่นชัยแพร่60566119857541
8 ก.พ. 62ป่าแม่ลู่ แม่ปาน4บ้านโคนป่าหินลองแพร่595882198881710
9 ก.พ. 62ป่าบ่อแก้ว แม่สูง แม่สิน9บ้านแม่สินวังชิ้นแพร่58937419693243
10 ก.พ. 62ป่าแม่ยมฝั่งตะวันออก2บ้านนาพูนวังชิ้นแพร่58327819740975
14 ก.พ. 62ป่าแม่ปาน3บ้านปางเคาะเด่นชัยแพร่59826419869943
15 ก.พ. 62ป่าแม่ลาน แม่กาง5บ้านเค็มลองแพร่582618200507515
15 ก.พ. 62ป่าบ่อแก้ว แม่สูง แม่สิน7บ้านเปาปมดงยางวังชิ้นแพร่59190319719925
18 ก.พ. 62ป่าแม่คำมี4บ้านวังปึ้งร้องกวางแพร่655991202846140
6556582028892
19 ก.พ. 62ป่าแม่ลู่ ป่าแป๋น15แก่งหลวงลองแพร่598714198994310
19 ก.พ. 62ป่าแม่ลู่ ป่าแป๋น4บ้านโคนป่าหินลองแพร่593902199063130
20 ก.พ. 62ป่าแม่ลู่ ป่าแป๋น5บ้านโคนป่าหินลองแพร่594639199130810
20 ก.พ. 62ป่าแม่ลู่ ป่าแป๋น6บ้านโคนป่าหินลองแพร่954163199127430
20 ก.พ. 62ป่าแม่ลู่ ป่าแป๋น7บ้านโคนป่าหินลองแพร่593564199034710
20 ก.พ. 62ป่าแม่ลู่ ป่าแป๋น8บ้านโคนป่าหินลองแพร่594547198888410
20 ก.พ. 62ป่าบ่อแก้ว แม่สูง แม่สิน7เปาปมดงยางวังชิ้นแพร่591036197224410
20 ก.พ. 62ป่าแม่ลู่ ป่าแป๋น8บ้านโคนป่าหินลองแพร่594639199130810
20 ก.พ. 62ป่าแม่ลู่ ป่าแป๋น9บ้านโคนป่าหินลองแพร่594163199127430
21 ก.พ. 62-1บ้านไผ่ล้อมลองแพร่58412220000135
21 ก.พ. 62-6บ้านปางงุ้นวังชิ้นแพร่541176195997515
22 ก.พ. 62ป่าแม่ลู่ ป่าแป๋น4บ้านโคนป่าหินลองแพร่595385108912110
22 ก.พ. 62-6บ้านปางงุ้นวังชิ้นแพร่541981196010110
22 ก.พ. 62ป่าแม่ลู่ ป่าแป๋น4บ้านโคนป่าหินลองแพร่595385108912110
24 ก.พ. 62ป่าแม่ลู่ ป่าแป๋น2บ้านแม่ปานนอกลองแพร่58703819902103
24 ก.พ. 62ป่าบ่อแก้ว แม่สูง แม่สิน-วังชิ้นแพร่5910100197031030
27 ก.พ. 62ป่าแม่ปาน3-เด่นชัยแพร่601563198670930
27 ก.พ. 62ป่าบ่อแก้ว แม่สูง แม่สิน6บ้านพร้าวเด่นชัยแพร่601825198163020
27 ก.พ. 62ป่าบ่อแก้ว แม่สูง แม่สิน6บ้านพร้าวเด่นชัยแพร่601449198124530
3 มี.ค. 62ป่าแม่ลู่ แม่แป๋น4บ้านโคนป่าหินลองแพร่592179199060230
3 มี.ค. 62ป่าแม่ต้าฝั่งซ้าย1บ้านผามอกลองแพร่60034320145645
4 มี.ค. 62ป่าแม่ลู่ แม่แป๋น11-ลองแพร่582531198488330
4 มี.ค. 62ป่าบ่อแก้ว แม่สูง แม่สิน6บ้านป่าไร่หลวงวังชิ้นแพร่587928197391840
5 มี.ค. 62ป่าแม่ลู่ แม่แป๋น5ลองแพร่598780198977750
5 มี.ค. 62ป่าบ่อแก้ว แม่สูง แม่สิน6บ้านป่าไร่หลวงวังชิ้นแพร่588821197340050
6 มี.ค. 62ป่าแม่ลู่ แม่แป๋น4บ้านโคนป่าหินลองแพร่592854198989850
6 มี.ค. 62ป่าแม่ลาน แม่กาง10บ้านผาคนลองแพร่592667201244970
6 มี.ค. 62ป่าบ่อแก้ว แม่สูง แม่สิน6บ้านป่าไร่หลวงวังชิ้นแพร่587455197211070
6 มี.ค. 62ป่าบ่อแก้ว แม่สูง แม่สิน7บ้านเปาปมดงยางวังชิ้นแพร่59488219732035
7 มี.ค. 62ป่าแม่ลู่ แม่แป๋น4ลองแพร่59190798697030
7 มี.ค. 62ป่าบ่อแก้ว แม่สูง แม่สิน6บ้านป่าไร่หลวงวังชิ้นแพร่586515197289250
8 มี.ค. 62ป่า5เด่นชัยแพร่607581198694150
8 มี.ค. 62ป่าแม่ลู่ แม่แป๋น7บ้านแม่หลู้ตะวันออกลองแพร่595561199269650
9 มี.ค. 62ป่าแม่ต้าตอนขุน7ลองแพร่602397202409780
10 มี.ค. 62ป่า8บ้านปงเด่นชัยแพร่60953319789395
14 ก.พ. 62ป่าก๋อน แม่สาย และป่าแม่แคม10บ้านหนองแขมเมืองแพร่631635200230950
16 ก.พ. 62ป่าแม่คำมี4บ้านวังปึ้งร้องกวางแพร่656267202880630
20 ก.พ. 62ป่าห้วยฮ่อม ป่าแม่เต็ก แม่ตะแตะ แม่คำปอง5บ้านปากห้วยอ้อยร้องกวางแพร่650783201715420
22 ก.พ. 62ป่าแม่ยมตะวันตก3บ้านห้วยขอนสองแพร่612705203757710
22 ก.พ. 62ป่าแม่ยมตะวันตก4บ้านห้วยขอนสองแพร่615598203835210
22 ก.พ. 62ป่าแม่ยมตะวันตก-สองแพร่20
22 ก.พ. 62ป่าแม่ยมตะวันตกบ้านห้วยป๊ฮกสองแพร่614450204324520
22 ก.พ. 62ป่าแม่คำมี4บ้านวังปึ้งร้องกวางแพร่655902202661650
23 ก.พ. 62ป่า4บ้านนาไรเดียวสองแพร่628986205204730
25 ก.พ. 62ป่า7บ้านห้วยเอียดร้องกวางแพร่649181202281420
26 ก.พ. 62ป่าแม่เติ๊ก แม่ถาง และป่าแม่คำปอง14บ้านเวียงเหนือร้องกวางแพร่641718201693250
27 ก.พ. 62ป่าแม่เติ๊ก แม่ถาง และป่าแม่คำปอง--แพร่650339202243150
27 ก.พ. 62ป่าแม่เติ๊ก แม่ถาง และป่าแม่คำปอง13บ้านห้วยฮ้อมร้องกวางแพร่649022201045040
28 ก.พ. 62ป่าแม่เติ๊ก แม่ถาง และป่าแม่คำปอง1บ้านบุญแจ่มร้องกวางแพร่645351201917440
3 มี.ค. 62ป่าแม่คำมีบ้านแม่กระทิงร้องกวางแพร่646560203126410
4 มี.ค. 62ป่าแม่คำมี6บ้านปางยาวร้องกวางแพร่647783203286950
6476422033759
6471192034404
6472572034519
6472242033984
6467352034626
5 มี.ค. 62ป่าแม่เติ้กแม่ถาง และป่าแม่คำปอง14บ้านเวียงเหนือร้องกวางแพร่640847201544840
6 มี.ค. 62ป่าแม่คำมี10บ้านผาหมูร้องกวางแพร่642882202939740
7 มี.ค. 62ป่าแม่คำมี6บ้านสวนป่าร้องกวางแพร่658461204306130
7 มี.ค. 62ป่าแม่แคม10บ้านหนองแขมเมืองแพร่630687200199720
6307302002487
7 มี.ค. 62ป่าแม่ถาง ป่าแม่คำปอง4บ้านบุญเริงร้องกวางแพร่638269201474050
6392492014250
6397192014195
6396492019704
6396612013216
6382692014369
7 มี.ค. 62ป่าแม่ถาง และป่าแม่คำปอง5บ้านห้วยอ้อยร้องกวางแพร่651002201528250
6505612019255
6508622019312
6503302019374
6490992016495
6492762013832
8 มี.ค. 62ป่าแม่ก๋อนแม่สาย และป่าแม่แคม10บ้านหนองแคมเมืองแพร่629895200137840
8 มี.ค. 62ป่าแม่คำมี6ร้องกวางแพร่657481204062440
23 ม.ค. 62ป่าประดาง-ป่าวังเจ้าบ้านนาโบสถ์วังเจ้าตาก517374184980480
5 ก.พ. 62ป่าแม่สลิด - โป่งแดงบ้านสมอโคนบ้านตากตาก5147931882548120
7 ก.พ. 62ป่าแม่สลิด - โป่งแดงบ้านน้ำดิบ และบ้านสระทองเมืองตาก5163861882766200
9 ก.พ. 62ป่าแม่สลิด - โป่งแดง7บ้านยางโองบ้านตากตาก5196791890839200
9 ก.พ. 62ป่าแม่สลิด - โป่งแดง8บ้านยางโองบ้านตากตาก5196701898486150
9 ก.พ. 62ป่าแม่สลิด - โป่งแดง9บ้านยางโองบ้านตากตาก5180471898162100
9 ก.พ. 62ป่าแม่สลิด - โป่งแดง12บ้านเด่นไม้ซุงบ้านตากตาก5229671901139100
10 ก.พ. 62-7บ้านหนองกระโห้เมืองตาก8
10 ก.พ. 62ป่าแม่สลิด - โป่งแดง7บ้านยางโองบ้านตากตาก520274189779250
10 ก.พ. 62ป่าแม่สลิด - โป่งแดง8บ้านยางโองบ้านตากตาก517969189814950
16 ก.พ. 62ป่าประจำรักษ์6บ้านน้ำโจนเมืองตาก518170186231380
18 ก.พ. 62----52978318963883
19 ก.พ. 62ป่าแม่สลิด - โป่งแดง-บ้านตากตาก515316189438430
19 ก.พ. 62-7บ้านหนองกระโห้เมืองตาก913486187167950
22 ก.พ. 62-2บ้านโป่งแดงเมืองตาก52553218850063
23 ก.พ. 62ป่าบ้านหนองกระโห้เมืองตาก516492187050940
23 ก.พ. 62ป่าบ้านหนองกระโห้เมืองตาก516094187086050
23 ก.พ. 62ป่า8บ้านสามไร่เมืองตาก519060187774030
24 ก.พ. 62ป่า1บ้านลานห้วยเดื่อเมืองตาก52715518742745
24 ก.พ. 62ป่า2บ้านลานตาเกลี้ยงเมืองตาก52292718729995100
25 ก.พ. 62ป่า5บ้านวังม่วงเมืองตาก5163481875181200
5174411875542
27 ก.พ. 62ป่า5บ้านวังม่วงเมืองตาก5192561873939150
4 มี.ค. 625บ้านวังม่วงเมืองตาก513538187539450
8 มี.ค. 62ป่า2บ้านหนองนกกระทาเมืองตาก523380188416620
9 มี.ค. 62ป่า3บ้านหนองนกกระทาเมืองตาก52468018847255
9 มี.ค. 62ป่าบ้านหนองกระทุ่มเมืองตาก530205189699640
11 มี.ค. 62ป่า9บ้านห้วยแห้งแม่ระมาดตาก439938188763330
5 ก.พ. 62ป่า--ตาก2
6 ก.พ. 62ป่าบ้านวาเลย์เหนือพบพระตาก15
9 ก.พ. 62แปลงฟื้นฟูป่า1-แม่สอดตาก458820182886210
9 ก.พ. 62แปลงฟื้นฟูป่า2-แม่สอดตาก45894918081755
9 ก.พ. 62แปลงฟื้นฟูป่า3-แม่สอดตาก45928018289177
12 ก.พ. 62ป่าหลังบ้านวาเลย์ใต้2บ้านวาเลย์ใต้พบพระตาก10
25 ก.พ. 62พท.โครงการ จ.ค.พ.9บ้านผากะเจ้อพบพระตาก472452181419510
25 ก.พ. 62พท.โครงการ จ.ค.พ.10บ้านผากะเจ้อพบพระตาก471812181452710
25 ก.พ. 62พท.โครงการ จ.ค.พ.11บ้านผากะเจ้อพบพระตาก472880181474710
25 ก.พ. 62---ตาก475129183365415
26 ก.พ. 62-11บ้านห้วยดินหม้อแม่ระมาดตาก45182118969791.5
4 มี.ค. 62ป่า1บ้านช่องแคบพบพระตาก458913182505710
5 มี.ค. 62ป่า12บ้านห้วยปลากองแม่ระมาดตาก437109188675020
6 มี.ค. 62ป่า8บ้านไหล่ห้วยแม่ระมาดตาก44638118778507
6 มี.ค. 62ป่า3บ้านช่องแคบพบพระตาก20
29 ม.ค. 627บ้านหนองบัวแม่สอดตาก460025184906030
29 ม.ค. 62ป่าแม่สอด2บ้านหัวฝายแม่สอดตาก4082514866180
13117
18 ธ.ค. 61-2บ้านศรีเจริญพรหมพิรามพิษณุโลก636728189707050
13 ม.ค. 62ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งขวา19บ้านวังกระบากวังทองพิษณุโลก66503618630067
21 ม.ค. 62ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย2บ้านซำเตยวังทองพิษณุโลก655491185823580
21 ม.ค. 62ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย8บ้านทุ่งน้อยวังทองพิษณุโลก656627184884880
22 ม.ค. 62ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย4บ้านหนองตะแบกวังทองพิษณุโลก656045185147470
23 ม.ค. 62ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งขวา3บ้านบ่อวังทองพิษณุโลก668352186359019
24 ม.ค. 62ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย7บ้านแหลมม่วงวังทองพิษณุโลก655763185238615
25 ม.ค. 62ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย5บ้านหนองเต่าวังทองพิษณุโลก655269185338340
26 ม.ค. 62ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย11บ้านดินทองวังทองพิษณุโลก665049185429630
28 ม.ค. 62ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย3บ้านดินทองวังทองพิษณุโลก655255185619220
1 ก.พ. 62ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งขวา12บ้านแก่งกุลาเหนือวังทองพิษณุโลก683487186558130
2 ก.พ. 62-15บ้านเขาชีวังทองพิษณุโลก669364188411930
2 ก.พ. 62ป่าลุ่มน้ำเข็กฝั่งซ้าย1บ้านปอยวังทองพิษณุโลก6859931864948100
3 ก.พ. 62-2บ้านแก่งกุลาวังทองพิษณุโลก68295718652411
3 ก.พ. 62ป่าแม่น้ำเข็ก1บ้านปอยวังทองพิษณุโลก6864581865690200
5 ก.พ. 62ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งขวา3บ้านถิ่นไทยวังทองพิษณุโลก671579186423020
5 ก.พ. 62ป่าแม่น้ำเข็ก2บ้านแก่งกุลาวังทองพิษณุโลก6802281864862100
5 ก.พ. 62ป่าแม่น้ำเข็ก8บ้านห้วยไผ่วังทองพิษณุโลก66480618699995
6 ก.พ. 62ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งขวา1บ้านวังดินสอวังทองพิษณุโลก658553186462120
9 ก.พ. 62ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งขวา1บ้านห้วยฟองวังทองพิษณุโลก662258186525530
10 ก.พ. 62ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งขวา6บ้านวังตาดวังทองพิษณุโลก663377186411680
11 ก.พ. 62ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งขวา19บ้านวังกระบากวังทองพิษณุโลก663041186397443
6 มี.ค. 62ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งขวา19บ้านวังกระบากวังทองพิษณุโลก66416818630835
7 มี.ค. 62ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งขวา3บ้านบ่อวังทองพิษณุโลก665123186357510
9 มี.ค. 62ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย7บ้านซำบอนวังทองพิษณุโลก659541185963860
9 ก.พ. 62ป่าห้วยเกี๋ยงพา และป่าน้ำไคร้2บ้านห้วยพลูนกเมืองอุตรดิตถ์627541196024470
10 ก.พ. 62ป่าจริม3บ้านผาเต่าท่าปลาอุตรดิตถ์625727195681540
11 ก.พ. 62ป่าห้วยเกี๋ยงพา และป่าน้ำไคร้-เมืองอุตรดิตถ์628450196157780
12 ก.พ. 62ป่าห้วยเกี๋ยงพา และป่าน้ำไคร้5-เมืองอุตรดิตถ์625762195855480
13 ก.พ. 62ป่าห้วยเกี๋ยงพา และป่าน้ำไคร้2บ้านห้วยพลูนกเมืองอุตรดิตถ์625537195826450
14 ก.พ. 62ป่าห้วยเกี๋ยงพา และป่าน้ำไคร้7-เมืองอุตรดิตถ์632997196418150
19 ก.พ. 62ป่าหลังวัดน้ำวังหลวง10-เมืองอุตรดิตถ์635576195051015
19 ก.พ. 62ป่าหลังบ้านนาป่าคาย4บ้านนาป่าคายทองแสนขันอุตรดิตถ์635075193512525
27 ก.พ. 62ป่าห้วยช้างและป่าห้วยปู่เจ้า-ลับแลอุตรดิตถ์650137193288150
1 มี.ค. 62ป่านาอิน นายาง2บ้านหนองกวางตรอนอุตรดิตถ์630862192202425
1 มี.ค. 62ป่าห้วยเกี๋ยงพา และป่าน้ำไคร้5-เมืองอุตรดิตถ์6247251957894150
5 มี.ค. 62ป่านาอิน นายางบ้านเขาขาดพิชัยอุตรดิตถ์630570192137030
7 มี.ค. 62ป่าห้วยเกี๋ยงพา และป่าน้ำไคร้บ้านห้วยกั้งเมืองอุตรดิตถ์6176251963203100
9 มี.ค. 62ป่าห้วยเกี๋ยงพา และป่าน้ำไคร้7บ้านไฮฮ้าเมืองอุตรดิตถ์6205521968358120
10 มี.ค. 62ป่าห้วยเกี๋ยงพา และป่าน้ำไคร้5บ้านแม่เฉยเมืองอุตรดิตถ์622966196118930
23 ธ.ค. 61ป่าสวนเมี่ยง13บ้านตีนตกชาติตระการพิษณุโลก6547641911138100
13 ม.ค. 62ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งขวา19บ้านวังกระบากวังทองพิษณุโลก66503618630067
19 ม.ค. 62ป่าสวนเมี่ยง6บ้านโดกใหญ่ชาติตระการพิษณุโลก666676189930780
19 ม.ค. 62ป่าสองฝั่งลำน้ำแควน้อย10บ้านโป่งแควัดโบสถ์พิษณุโลก646544191934880
20 ม.ค. 62ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย3บ้านหนองเตาวังทองพิษณุโลก6573391849333
20 ม.ค. 62ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย1บ้านใหม่ทองประเสริฐเนินมะปรางพิษณุโลก671304183864860
20 ม.ค. 62ป่าสองฝั่งลำน้ำแควน้อย4บ้านน้ำคบวัดโบสถ์พิษณุโลก67217188096050
21 ม.ค. 62ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย2บ้านซำเตยวังทองพิษณุโลก655491185823580
21 ม.ค. 62ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย8บ้านทุ่งน้อยวังทองพิษณุโลก656627184884880
22 ม.ค. 62ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย4บ้านหนองตะแบกวังทองพิษณุโลก656045185147470
22 ม.ค. 62ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย10บ้านหนองกบวังทองพิษณุโลก656430185160360
23 ม.ค. 62ป่าดงตีนตก ป่าสวนเมี่ยง12บ้านห้วยน้ำเย็นชาติตระการพิษณุโลก648447185147480
23 ม.ค. 62ป่าดงตีนตก ป่าสวนเมี่ยง1บ้านยางโกลนนครไทยพิษณุโลก3
23 ม.ค. 62ป่าดงตีนตก ป่าสวนเมี่ยง2บ้านหนองขาหย่างชาติตระการพิษณุโลก654873190877850
23 ม.ค. 62ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งขวา3บ้านบ่อวังทองพิษณุโลก668352186359019
24 ม.ค. 62ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย5บ้านหนองเต่าวังทองพิษณุโลก6556001851497
24 ม.ค. 62ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย7บ้านแหลมม่วงวังทองพิษณุโลก655763185238615
25 ม.ค. 62ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย5บ้านหนองเต่าวังทองพิษณุโลก655269185338340
25 ม.ค. 62ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย5บ้านหนองเต่าวังทองพิษณุโลก655626185377640
26 ม.ค. 62ป่าน้ำภาคน้อย9บ้านห้วยเหินชาติตระการพิษณุโลก665215191031920
26 ม.ค. 62ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย11บ้านดินทองวังทองพิษณุโลก665049185429630
27 ม.ค. 62ป่าแม่น้ำเข็ก10บ้านโป่งปะวังทองพิษณุโลก689325186629150
11บ้านป่าคายวังทองพิษณุโลก6604991849163100
30 ม.ค. 62ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย11บ้านป่าคายวังทองพิษณุโลก662065184845080
ป่าแม่น้ำเข็กวังทองพิษณุโลก100
3 ก.พ. 62ป่าแม่น้ำเข็ก8บ้านปากยางวังทองพิษณุโลก680185186528720
3 ก.พ. 62ป่าแม่น้ำเข็ก1บ้านปอยวังทองพิษณุโลก6864581865690200
15 ก.พ. 62-15บ้านเนินสุวรรณชาติตระการพิษณุโลก651062191022680
16 ก.พ. 62ป่าสวนเมี่ยง13บ้านตีนตกชาติตระการพิษณุโลก653444191331980
28 ก.พ. 62ป่าสองฝั่งลำน้ำแควน้อย2บ้านศรีเจริญพรหมพอรามพิษณุโลก636765189740340
5 มี.ค. 62ป่าเนินเพิ่ม2นครไทยพิษณุโลก6943961881458100
6 มี.ค. 62ป่าน้ำหนาว1บ้านโป่งอ้นน้ำหนาวเพชรบูรณ์777059186157415
6 มี.ค. 62ป่าน้ำภาคน้อย4บ้านไทรงามชาติตระการพิษณุโลก667291191078780
7 มี.ค. 62ป่าน้ำภาคน้อย5บ้านไทรงามชาติตระการพิษณุโลก66788219111430
10 ม.ค. 62-11บ้านนางั่วเมืองเพชรบูรณ์725605
22 ม.ค. 62ป่าเขาปางก่อ และป่าวังชมภู2บ้านพัฒนวรพงษ์เขาค้อเพชรบูรณ์72361330
25 ม.ค. 62ป่าเขาปางก่อ และป่าวังชมภู1บ้านพัฒนวรพงษ์เขาค้อเพชรบูรณ์723166130
8 ก.พ. 62ป่าห้วยทิน และป่าคลองตีบ5บ้านห้วยไคร้เมืองเพชรบูรณ์73934450
8 ก.พ. 62ป่าเขาปางก่อ และป่าวังชมภู2บ้านเล่ากี่เขาค้อเพชรบูรณ์71226330
8 ก.พ. 62ป่าเขาปางก่อ และป่าวังชมภู3บ้านมุกโตเขาค้อเพชรบูรณ์70391030
8 ก.พ. 62ป่าเขาปางก่อ และป่าวังชมภู3บ้านมุกโตเขาค้อเพชรบูรณ์70455130
8 ก.พ. 62ป่าเขาปางก่อ และป่าวังชมภู3บ้านมุกโตเขาค้อเพชรบูรณ์70519020
8 ก.พ. 62ป่าเขาปางก่อ และป่าวังชมภู3บ้านมุกโตเขาค้อเพชรบูรณ์70555150
11 ก.พ. 62ป่าห้วยทิน และป่าคลองตีบ7บ้านวังมะช่อเมืองเพชรบูรณ์73514020
11 ก.พ. 62ป่าห้วยทิน และป่าคลองตีบ8บ้านวังมะช่อเมืองเพชรบูรณ์73427770
11 ก.พ. 62ป่าห้วยทิน และป่าคลองตีบ9บ้านวังมะช่อเมืองเพชรบูรณ์73407250
12 ก.พ. 62ป่าน้ำหนาว3บ้านไร่ใต้น้ำหนาวเพชรบูรณ์78417130
12 ก.พ. 62ป่าน้ำหนาว4บ้านไร่ใต้น้ำหนาวเพชรบูรณ์78394050
12 ก.พ. 62ป่าน้ำหนาว4บ้านห้วยหินลับน้ำหนาวเพชรบูรณ์78223910
12 ก.พ. 62ป่าน้ำหนาว10บ้านโป่งนกแก้วน้ำหนาวเพชรบูรณ์77784930
14 ก.พ. 62ป่าน้ำหนาว (พท.เกษตร)--เพชรบูรณ์78372330
14 ก.พ. 62ป่าน้ำหนาว (พท.เกษตร)--เพชรบูรณ์78510310
15 ก.พ. 62ป่าห้วยทิน และป่าคลองตีบ--เพชรบูรณ์73558850
15 ก.พ. 62ป่าห้วยทิน และป่าคลองตีบ--เพชรบูรณ์73502040
4 มี.ค. 62ป่าเขาบางก่อ และป่าวังชมภู9บ้านพลำเมืองเพชรบูรณ์72179830
7 มี.ค. 62ป่าเขาปางก่อ และป่าวังชมภู1บ้านจะวะสิตเขาค้อเพชรบูรณ์72313060
8 มี.ค. 62ป่าน้ำหนาว1บ้านห้วยหญ้าเครือน้ำหนาวเพชรบูรณ์77778360
4 ก.พ. 62ป่าสองข้างทางสายชัยวิบูลย์8บ้านโปร่งสวองบึงสามพันเพชรบูรณ์699508175267630
5 ก.พ. 62ป่าสองข้างทางสายชัยวิบูลย์7บ้านซับเจริญบึงสามพันเพชรบูรณ์704122174010150
5 ก.พ. 62ป่าสองข้างทางสายชัยวิบูลย์8บ้านซับเจริญบึงสามพันเพชรบูรณ์45
5 ก.พ. 62ป่าสองข้างทางสายชัยวิบูลย์4บ้านห้วยทรายบึงสามพันเพชรบูรณ์20
1 มี.ค. 62ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำป่าสัก5บ้านซับอีลุมวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์5
2 มี.ค. 62ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำป่าสัก17บ้านบ่อแร่วิเชียรบุรีเพชรบูรณ์300
6 ก.พ. 62ป่าแม่ท่าแพ-ทุ่งเสลี่ยมสุโขทัย10
6 ก.พ. 62-7บ้านลานหอยบ้านด่านลานหอยสุโขทัย40
6 ก.พ. 62-บ้านดงข่าสวรรคโลกสุโขทัย16
7 ก.พ. 62ป่าแม่เขาหลวง-บ้านด่านลานหอยสุโขทัย10
7 ก.พ. 62ป่าแม่ท่าแพ-ศรีสัชนาลัยสุโขทัย16
7 ก.พ. 62-4บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสุโขทัย5
8 ก.พ. 62ป่าห้วยทรวง บ้านตึก ห้วยไคร้บ้านตึก ห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยสุโขทัย4
9 ก.พ. 62ป่าห้วยทรวง บ้านตึก ห้วยไคร้บ้านแม่สำใต้ศรีสัชนาลัยสุโขทัย580177194255920
10 ก.พ. 62ป่าแม่ท่าแพ-ศรีสัชนาลัยสุโขทัย557786193345915
13 ก.พ. 62ป่าห้วยทรวง บ้านตึก ห้วยไคร้-ศรีสัชนาลัยสุโขทัย578065194909110
14 ก.พ. 62ป่าห้วยทรวง บ้านตึก ห้วยไคร้---586155194346640
15 ก.พ. 62ป่าห้วยทรวง บ้านตึก ห้วยไคร้---578575195061310
20 ก.พ. 62อช.รามคำแหง11บ้านวังตระคร้อเมืองสุโขทัย570542188352015
20 ก.พ. 62-1บ้านนาขุนไกรศรีสำโรงสุโขทัย572176189550418
22 ก.พ. 62--ศรีสัชนาลัยสุโขทัย579244195343618
22 ก.พ. 62-2บ้านแม่สำใต้ศรีสัชนาลัยสุโขทัย579215194408610
3 มี.ค. 621บ้านแม่สำใต้ศรีสัชนาลัยสุโขทัย57969419426554
28 ธ.ค. 616ลาดยาวนครสวรรค์599431173556630
15 ม.ค. 62ป่าเขาหลวง4บ้านหุบไม้ไฮทัพทันอุทัยธานี599601172007435
26 ม.ค. 62ป่าเขาหลวง6บ้านเนินไร่โกรกพระนครสวรรค์601244171601360
2 ก.พ. 62ป่าเขาหลวง7บ้านถ้ำผาสวรรค์โกรกพระนครสวรรค์601680172556635
4 ก.พ. 62ป่าเขาพุวันนดี ป่าห้วยกระเสียว และป่าเขาราวเทียน6บ้านวังตอบ้านไร่อุทัยธานี559675165541465
8 ก.พ. 62-9บ้านบึงเจริญลานสักอุทัยธานี545994172274682
5 ก.พ. 62ป่าสงวนห้วยทับเสลาและป่าห้วยคอกควาย7บ้านโป่งมะค่าลานสักอุทัยธานี543657171134892
10 ก.พ. 62ป่าสงวนห้วยทับเสลาและป่าห้วยคอกควาย10บ้านไผ่งามลานสักอุทัยธานี524985172639065
18 ก.พ. 62ป่าห้วยขาแข้ง3บ้านใหม่ป่าแฝกบ้านไร่อุทัยธานี534593167527438
20 ก.พ. 62ป่าเขาพุวันนดี ป่าห้วยกระเสียว และป่าเขาราวเทียน3บ้านหนองแก่นไม้บ้านไร่อุทัยธานี572561166120225
24 ก.พ. 62-2บ้านคลองเสลาบ้านไร่อุทัยธานี530196166896320
26 ก.พ. 62ป่าห้วยท่ากวยและป่าห้วยกระเวน4บ้านอีมาดอีทรายบ้านไร่อุทัยธานี538473166753725
3 มี.ค. 62ป่าสงวนห้วยทับเสลาและป่าห้วยคอกควาย7บ้านโป่งมะค่าลานสักอุทัยธานี546547171434020
3 มี.ค. 62ป่าห้วยขาแห้ง2บ้านคลองเสลาบ้านไร่อุทัยธานี532452166951920
4 มี.ค. 62ป่าสงวนห้วยทับเสลาและป่าห้วยคอกควาย10บ้านไผ่งามลานสักอุทัยธานี538961172599650
5 มี.ค. 62ป่าสงวนห้วยทับเสลาและป่าห้วยคอกควาย10บ้านไผ่งามลานสักอุทัยธานี539876172649540
5 มี.ค. 62ป่าสงวนห้วยทับเสลาและป่าห้วยคอกควาย7บ้านโป่งมะค่าลานสักอุทัยธานี543976171267660
6 มี.ค. 62ป่าสงวนห้วยทับเสลาและป่าห้วยคอกควาย10บ้านไผ่งามลานสักอุทัยธานี548612170140335
6 มี.ค. 62ป่าปลายห้วยกระเสียว7บ้านหนองใหญ่พัฒนาบ้านไร่อุทัยธานี557680168103920
6 มี.ค. 62ป่าห้วยกระเสียว3บ้านอีพุ่มบ้านไร่อุทัยธานี548880167574225
7 มี.ค. 62ป่าสงวนห้วยทับเสลาและป่าห้วยคอกควาย10บ้านไผ่งามลานสักอุทัยธานี540201172472625
7 มี.ค. 62ป่าสงวนห้วยทับเสลาและป่าห้วยคอกควาย7บ้านโป่งมะค่าลานสักอุทัยธานี541398171466270
7 มี.ค. 62ป่าห้วยขาแข้ง4บ้านเจ้าวัดบ้านไร่อุทัยธานี53536116726295
7 มี.ค. 62ป่าห้วยขาแข้ง5บ้านเจ้าวัดบ้านไร่อุทัยธานี53487516729274
7 มี.ค. 62ป่าท่ากวย และป่าห้วยกระเวน6บ้านใหม่ร่มเย็นบ้านไร่อุทัยธานี54598216724058
8 มี.ค. 62ป่าห้วยทับเสลา และป่าห้วยคอกควาย8บ้านภูเหม็นบนห้วยคตอุทัยธานี555077169036560
8 มี.ค. 62ป่าห้วยทับเสลา และป่าห้วยคอกควาย9บ้านบึงเจริญลานสักอุทัยธานี545887172274530
8 มี.ค. 62ป่าห้วยทับเสลา และป่าห้วยคอกควาย10บ้านบึงเจริญลานสักอุทัยธานี541709172063635
8 มี.ค. 62ป่าห้วยทับเสลา และป่าห้วยคอกควาย6บ้านห้วยเป้าลานสักอุทัยธานี540860171587840
9 มี.ค. 62ป่าห้วยขาแข้ง1บ้านใต้บ้านไร่อุทัยธานี530185167770150
9 มี.ค. 62ป่าห้วยขาแข้ง4บ้านเจ้าวัดบ้านไร่อุทัยธานี535635167268310
6799
19916
2 ก.พ. 62ป่าหมากหญ้า6บ้านหนองแสงหนองวัวซออุดรธานี251028188647530
4 ก.พ. 62ป่าหมากหญ้า7บ้านหนองแสงหนองวัวซออุดรธานี252223188582110
5 ก.พ. 19ป่าหมากหญ้า6บ้านหนองแสงหนองวัวซออุดรธานี251569188518550
8 ก.พ. 62ป่าหมากหญ้าบ้านคำหมากคูณหนองวัวซออุดรธานี248147190029950
14 ก.พ. 62ป่าชุมชนบ้านน้ำแคมน้ำแคมท่าลี่เลย763249195715270
19 ม.ค. 62ป่าภูเขาแก้ว ป่าดงปากชม2-เชียงคานเลย70
20 ม.ค. 62ป่าภูเขาแก้ว ป่าดงปากชม-เชียงคานเลย7863561978267
22 ม.ค. 62ป่า พรบ. 2484-เชียงคานเลย78618519703071
5 ก.พ. 62ป่าภูเขาแก้ว ป่าดงปากชม-เชียงคานเลย786070197874340
7 ก.พ. 62สวนป่าเอกชน-เชียงคานเลย20
8 ก.พ. 62ป่าภูเขาแก้ว ป่าดงปากชม-เชียงคานเลย27
9 ก.พ. 62ป่าภูเขาแก้ว ป่าดงปากชม-เชียงคานเลย25
10 ก.พ. 62ป่าโคกใหญ่-เมืองเลย790051195117480
14 ก.พ. 62ป่าโคกใหญ่บ้านน้ำแคมท่าลี่เลย763249195715270
27 ก.พ. 62ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือบ้านนามาลานาแห้วเลย2
27 ก.พ. 62ป่า-ด่านซ้ายเลย30
4 มี.ค. 62ป่าภูเขาแก้ว ป่าดงปากชม8บ้านผาแบ่นเชียงคานเลย25
6 มี.ค. 62ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ1บ้านนามาลานาแห้วเลย120
8 มี.ค. 62ป่าภูเขาแก้ว ป่าดงปากชมเชียงคานเลย784985197808160
21 ม.ค. 62ป่าโคกหลวง-มัญจาคีรีขอนแก่น40
4 ก.พ. 19ป่าเขาสวนกวาง-เขาสวนกวางขอนแก่น279203186524950
10 ก.พ. 62ป่าเขาสวนกวาง-เขาสวนกวางขอนแก่น277936186128870
14 ก.พ. 62ป่าโคกหลวง---24185679544980
31 ธ.ค. 61บ้านหนองบัวเงินหนองวัวซออุดรธานี30
18 ม.ค. 62ป่าหมากหญ้าบ้านผาสิงห์หนองวัวซออุดรธานี24841719039442
19 ม.ค. 62ป่าหมากหญ้าบ้านผาสิงห์หนองวัวซออุดรธานี249158189930320
22 ม.ค. 62ป่าหมากหญ้าบ้านโคกหนองแซงหนองวัวซออุดรธานี30
ป่าหมากหญ้า-หนองวัวซออุดรธานี20
ป่าหมากหญ้า-หนองวัวซออุดรธานี40
1 ก.พ. 62ป่าหมากหญ้า-หนองวัวซออุดรธานี50
1 ก.พ. 62ป่าหมากหญ้า-หนองวัวซออุดรธานี
3 ก.พ. 19ป่าหมากหญ้า6บ้านหนองแสงหนองวัวซออุดรธานี251624188596830
4 ก.พ. 62ป่าหมากหญ้า6บ้านหนองแสงหนองวัวซออุดรธานี252223188582110
5 ก.พ. 62ป่าหมากหญ้า6บ้านหนองแสงหนองวัวซออุดรธานี251569188518550
8 ก.พ. 62ป่าหมากหญ้า-หนองวัวซออุดรธานี248146190029950
9 ก.พ. 62ป่าหมากหญ้า9บ้านอูบมุงเหนือหนองวัวซออุดรธานี248971189517940
11 ก.พ. 62ป่าหมากหญ้า-หนองวัวซออุดรธานี248839188170640
13 ก.พ. 62ป่าทม และป่าข่า9บ้านราษสมบูรณ์กุมภวาปีอุดรธานี296136187025740
14 ก.พ. 62ป่าหมากหญ้า11บ้านแสงอร่ามหนองวัวซออุดรธานี10
16 ก.พ. 62ป่าหมากหญ้า11บ้านแสงอร่ามหนองวัวซออุดรธานี251650188765015
9 มี.ค. 62ป่าหมากหญ้าหนองวัวซออุดรธานี251403189076020
18 ม.ค. 62-8บ้านดงน้อยเมืองสกลนคร401291188513115
19 ม.ค. 62ป่าดงชมภูพาน ดงกะเฌอ-เมืองสกลนคร395326189250720
21 ม.ค. 62--ภูพานสกลนคร394306187730645
22 ม.ค. 62ป่าดงชมภูพาน ดงกะเฌอ15บ้านหลบเลานาจานสกลนคร396829186723510
24 ม.ค. 62-9บ้านประชาสุขสันต์เมืองสกลนคร2
26 ม.ค. 62ป่าดงชมภูพาน ดงกะเฌอ-ภูพานสกลนคร394902188299350
27 ม.ค. 62ป่าดงชมภูพาน ดงกะเฌอ8บ้านลาดกะเฌอเมืองสกลนคร393440188866935
29 ม.ค. 62-6บ้านดงแดงเมืองสกลนคร10
30 ม.ค. 62ป่าดงชมภูพาน ดงกะเฌอ-ภูพานสกลนคร390921188342120
3 ก.พ. 62ป่าดงชมภูพาน ดงกะเฌอ8บ้านนากุงเมืองสกลนคร39062418850043
4 ก.พ. 62-9บ้านลาดกะเฌอเมืองสกลนคร39184818888203
6 ก.พ. 62ป่าดงบ้านโพนสว่างและป่าปลาปาก6บ้านถาวรปลาปากนตรพนม447589190584085
8 ก.พ. 62ป่าภูพาน8บ้านนากุงเมืองสกลนคร390582188458710
9 ก.พ. 62-8บ้านลาดกะเฌอเมืองสกลนคร39044418841283
9 ก.พ. 62-9บ้านลาดกะเฌอเมืองสกลนคร39192618899702
10 ก.พ. 62ป่าดงชมภูพาน ดงกะเฌอ9บ้านโนนเจริญภูพานสกลนคร397607188168740
10 ก.พ. 62ป่าดงชมภูพาน ดงกะเฌอ10บ้านโนนเจริญภูพานสกลนคร396863188191230
11 ก.พ. 62ป่าดงชมภูพาน ดงกะเฌอ-ภูพานสกลนคร390680188384310
12 ก.พ. 62ป่าภูล้อมข้าวและป่าภูเพ็ก1บ้านนาอ่างเต่างอยสกลนคร5
14 ก.พ. 62ป่าดงชมภูพาน ดงกะเฌอ6บ้านคำเพิ่มภูพานสกลนคร38971418787359
15 ก.พ. 62ป่าดงชมภูพาน ดงกะเฌอ8บ้านลาดกะเฌอเมืองสกลนคร39277918893446
15 ก.พ. 62ป่าดงชมภูพาน ดงกะเฌอ9บ้านท่าเจริญภูพานสกลนคร385334187641515
15 ก.พ. 62ป่าดงชมภูพาน ดงกะเฌอ15บ้านภูพานภูพานสกลนคร391485188293511
16 ก.พ. 62ป่าภูล้อมข้าวและป่าภูเพ็ก-เมืองสกลนคร3660721890161500
3962291890268
21 ก.พ. 62ป่าดงชมภูพาน ดงกะเฌอ-เมืองสกลนคร39438018914365
24 ก.พ. 62ป่าดงชมภูพาน ดงกะเฌอ-เมืองสกลนคร393515188957910
26 ก.พ. 62ป่าบ้านภูพานภูพานสกลนคร39084618826804
1 มี.ค. 62ป่าดงชมภูพาน ดงกะเฌอ9บ้านท่าเจริญภูพานสกลนคร38736618763317
5 มี.ค. 62ป่าดงชมภูพาน ดงกะเฌอ6บ้านคำเพิ่มภูพานสกลนคร38927618785416
6 มี.ค. 62ป่าดงชมภูพาน ดงกะเฌอ8บ้านลาดกะเฌอเมืองสกลนคร394458189111630
7 มี.ค. 62บ้านหินแตกพรรณานิคมสกลนคร375903190867050
7 มี.ค. 62ป่าดงชมภูพาน ดงกะเฌอ16บ้านลาดสมบูรณ์เมืองสกลนคร390806188667550
7 มี.ค. 62ป่าดงชมภูพาน ดงกะเฌอ8บ้านลาดกะเฌอเมืองสกลนคร394864189222680
8 มี.ค. 62ป่าดงชมภูพาน ดงกะเฌอ8บ้านลาดกะเฌอเมืองสกลนคร39310318894066
10 ก.พ. 62ป่าดงบังอี่12บ้านศรีชมภูนิคมคำสร้อยมุกดาหาร456295180819620
12 ก.พ. 62ป่าดงบังอี่5บ้านดงมันเมืองมุกดาหาร461280182029820
6 มี.ค. 62ป่าดงบังอี่5บ้านดงมันเมืองมุกดาหาร20
26 ม.ค. 62-6บ้านอ่างประดู่สิรินธรอุบลราชธานี9
27 ม.ค. 62-6บ้านอ่างประดู่สิรินธรอุบลราชธานี30
3 ก.พ. 62อช.ผาแต้มบ้านสะเอิงทองโพธิ์ไทรอุบลราชธานี5534071737393300
4 ก.พ. 62ป่าดงภูโหล่นบ้านพะเนียดศรีเมืองใหม่อุบลราชธานี553271173124480
5 ก.พ. 62ป่าไม้ถาวร (ป่าดงคุมคำ)-โพธิ์ไทรอุบลราชธานี52804517459565
12 ก.พ. 62ป่าช่องเม็ก6บ้านอ่างประดู่สิรินธรอุบลราชธานี549667167563410
13 ก.พ. 62ป่าดงขุมคำรอยต่ออำเภอตระการพืชผล และอำเภอโพธิ์ไทร-ตระการพืชผล, โพธิ์ไทรอุบลราชธานี525206173848212
15 ก.พ. 62ป่าช่องเม็ก6บ้านอ่างประดู่สิรินธรอุบลราชธานี54900716787661
15 ก.พ. 62ป่าช่องเม็ก7บ้านอ่างประดู่สิรินธรอุบลราชธานี54880916777415
16 ก.พ. 62ป่าดงภูโหล่นบ้านร่องคันแยงโพธิ์ไทรอุบลราชธานี550839173915010
18 ก.พ. 62ป่าดงภูโหล่นบ้านคำหมาในศรีเมืองใหม่อุบลราชธานี538264172914715
18 ก.พ. 62ป่าดงภูโหล่นบ้านนาหว้าศรีเมืองใหม่อุบลราชธานี536450173695250
20 ก.พ. 62ป่าดงภูโหล่นบ้านนาเจริญโพธิ์ไทรอุบลราชธานี5369081733351100
22 ก.พ. 62ป่าช่องเม็ก--อุบลราชธานี54921716746847
28 ก.พ. 62ป่าบุณฑริก ป่าห้วยยอดมนบ้านนาหว้าโพธิ์ไทรอุบลราชธานี15
1 มี.ค. 62ป่าช่องเม็ก6บ้านอ่างประดู่สิรินธรอุบลราชธานี549791167931020
9 มี.ค. 62ป่าดงขุมคำบ้านหนองักแว่นโพธิ์ไทรอุบลราชธานี524719173846650
18 ม.ค. 62ป่าภูเป้งบ้านหนองพลวงหนองบัวแดงชัยภูมิ
26 ม.ค. 62-10บ้านภูผาทองหนองบัวแดงชัยภูมิ15
27 ม.ค. 02-บ้านลาดเหนือหนองบัวแดงชัยภูมิ30
14 ก.พ. 62ขสป.ตะเบาะ-ห้วยใหญ่11บ้านนาเจริญภักดีชุมพลชัยภูมิ80
23 ก.พ. 62อช.ตาดโตนบ้านตะหลุกหินแก้งงอน้อชัยภูมิ189908178041630
28 ก.พ. 62ป่า7บ้านโนนผักหวานภักดีชุมพลชัยภูมิ787613175647450
4 มี.ค. 62ป่าภูแลนคาด้านทิศใต้บ้านห้วยไร่คอนสวรรค์ชัยภูมิ1976041768001
6 มี.ค. 62อช.ภูแลนคาหนองบัวแดงชัยภูมิ8098161772322200
15 ม.ค. 62ป่าภูพาน4บ้านโจดคำม่วงกาฬสินธุ์349868187960120
19 ม.ค. 62ป่าภูพาน4บ้านห้วยยางสามชัยกาฬสินธุ์347985187718112
8 ก.พ. 62ป่าดงหมู1บ้านบ่อแก้วนาคูกาฬสินธุ์389187185812720
12 ก.พ. 62ป่าดงมูล14บ้านโคกกลางหนองกุงศรีกาฬสินธุ์318878185393010
27 ธ.ค. 61ป่าสูงเนินบ้านหนองเลาใหญ่สูงเนินนครราชสีมา801428162838918
27 ธ.ค. 61ป่าสูงเนินบ้านคำไฮสูงเนินนครราชสีมา801419162836724
27 ธ.ค. 61ป่าสูงเนินบ้านห้วยไผ่สูงเนินนครราชสีมา803037162734923
15 ม.ค. 62ป่าเขาเสียดอ้า เขานกยุง และเขาอ่างหินปากช่องนครราชสีมา759328161350924
19 ม.ค. 62ป่าสูงเนินบ้านคำไฮสูงเนินนครราชสีมา28
25 ม.ค. 62ป่าเขาเสียดอ้า เขานกยุง และเขาอ่างหินปากช่องนครราชสีมา740343161611520
27 ม.ค. 62ป่าครบุรี10บ้านทุ่งตะเคียนครบุรีนครราชสีมา202187158869220
29 ม.ค. 62ป่าดงกระสัง ป่าลำพญากลางบ้านภาทองด่านขุนทดนครราชสีมา76073116711558
2 ก.พ. 62ป่าเขาเสียดอ้า เขานกยุง และเขาอ่างหิน---30
5 ก.พ. 62ป่าครบุรีบ้านหญ้าคาครบุรีนครราชสีมา197337159825715
7 ก.พ. 62ป่าครบุรี4บ้านมะค่าครบุรีนครราชสีมา10
10 ก.พ. 62ป่าครบุรี16บ้านหนองโบสถ์ครบุรีนครราชสีมา200044159608930
16 ก.พ. 62ป่าครบุรีบ้านโนนระเวียงครบุรีนครราชสีมา204434160110930
21 ก.พ. 62ป่าครบุรี8บ้านหนองโบสถ์ครบุรีนครราชสีมา199156159598660
7 มี.ค. 62ป่าหนองเต็ง15บ้านพิมานเฉลิมพระเกียรตินครราชสีมา216185165180025
3 ก.พ. 62ป่าชุมชนเขาแหลมรัตนมุณีกาบเชิงสุรินทร์333758159658610
8 มี.ค. 62ป่า11บ้านโคงเบงกาบเชิงสุรินทร์333185159680412
9 มี.ค. 62ขสป.ห้วยทับทันบ้านช้างหมอบกาบเชิงสุรินทร์333185159680420
29 ม.ค. 62ป่าฝั่งขวาห้วยศาลา1บ้านนาตราวภูสิงห์ศรีสะเกษ416571160350720
1 ก.พ. 62ป่าฝั่งขวาห้วยศาลา11บ้านนาตราวภูสิงห์ศรีสะเกษ417600160366415
3 ก.พ. 62ป่าฝั่งขวาห้วยศาลา-กันทรลักษณ์ศรีสะเกษ4515891634101100
12 ก.พ. 62ป่าฝั่งขวาห้วยศาลาบ้านศาลาภูสิงห์ศรีสะเกษ419510160437350
14 ก.พ. 62ป่าฝั่งซ้ายห้วยศาลา-ภูสิงห์ศรีสะเกษ408586160662427
18 ก.พ. 62ป่าฝั่งขวาห้วยศาลา4-ภูสิงห์ศรีสะเกษ4171711605357177
19 ก.พ. 62ป่าฝั่งขวาห้วยศาลาบ้านศาลาภูสิงห์ศรีสะเกษ4167121605378243
20 ก.พ. 62ป่าฝั่งขวาห้วยศาลา1-ภูสิงห์ศรีสะเกษ41732716042043
9 มี.ค. 62กันทรลักษณ์ศรีสะเกษ453721163237870
9 มี.ค. 62กันทรลักษณ์ศรีสะเกษ452645163249140
9 มี.ค. 19ศรีรัตนะศรีสะเกษ450403164101270
5,172
31 ม.ค. 62-5บ้านหนองตาแกะท่ายางเพชรบุรี25
1 ก.พ. 62ป่าหนองหญ้าปล้อง6บ้านหนองตาแกะท่ายางเพชรบุรี500
2 ก.พ. 62-บ้านท่าเสลาหนองหญ้าปล้องเพชรบุรี400
2 ก.พ. 62-บ้านท่าเสลาหนองหญ้าปล้องเพชรบุรี5718261450399200
6 ก.พ. 62ป่ายางน้ำกลัดเหนือ-หนองหญ้าปล้องเพชรบุรี569905145337160
8 ก.พ. 62-4บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหญ้าปล้องเพชรบุรี576915145605250
8 ก.พ. 62---เพชรบุรี578023145483550
10 ก.พ. 62ป่ายางน้ำกลัดเหนือ และป่ายางน้ำกลัดใต้6บ้านห้วยรางหนองหญ้าปล้องเพชรบุรี567541144787160
10 ก.พ. 62ป่ายางน้ำกลัดเหนือ และป่ายางน้ำกลัดใต้4บ้านท่าเสลาหนองหญ้าปล้องเพชรบุรี568181144776250
13 ก.พ. 62ป่าชุมชนบ้านลำตะเคียน4บ้านลำตะเคียนแก่งกระจานเพชรบุรี5700131437597100
16 ก.พ. 62ป่ายางน้ำกลัดเหนือ และป่ายางน้ำกลัดใต้3บ้านลิ้นช้างหนองหญ้าปล้องเพชรบุรี559566145690435
18 ก.พ. 62-2บ้านหนิงหงส์แก่งกระจานเพชรบุรี573352142573545
20 ก.พ. 62ป่ายางน้ำกลัดเหนือ และป่ายางน้ำกลัดใต้3บ้านท่าเสลาหนองหญ้าปล้องเพชรบุรี566785145038950
21 ก.พ. 62-4บ้านท่าเสลาหนองหญ้าปล้องเพชรบุรี567468144955825
ป่ายางน้ำกลัดเหนือ และป่ายางน้ำกลัดใต้5บ้านพุน้ำร้อนหนองหญ้าปล้องเพชรบุรี565679145481840
26 ก.พ. 62ป่ายางน้ำกลัดเหนือ และป่ายางน้ำกลัดใต้5บ้านพุน้ำร้อนหนองหญ้าปล้องเพชรบุรี565704145415810
26 ก.พ. 62ป่ายางน้ำกลัดเหนือ และป่ายางน้ำกลัดใต้5บ้านพุน้ำร้อนหนองหญ้าปล้องเพชรบุรี563358145424615
26 ก.พ. 62ป่ายางน้ำกลัดเหนือ และป่ายางน้ำกลัดใต้5บ้านพุน้ำร้อนหนองหญ้าปล้องเพชรบุรี566162145435020
27 ก.พ. 62ป่ายางน้ำกลัดเหนือ และป่ายางน้ำกลัดใต้5บ้านพุน้ำร้อนหนองหญ้าปล้องเพชรบุรี561142145401450
28 ม.ค. 6213บ้านเนสะอาด2501721541917350
5 มี.ค. 62ป่าเขาห้วยมะหาด ป่าเขานั่งยอง และป่าเขาครกเมืองจันทบุรี7277461414836300
9 ม.ค. 62ป่าซับลังกา2บ้านหนองพรมลำสนธิลพบุรี750477171491020
22 ม.ค. 62ป่าชัยบาดาล5-ชัยบาดาลลพบุรี751374170413215
10 ก.พ. 62ป่าชัยบาดาลบ้านเขาน้อยลำสนธิลพบุรี754881167223330
5 มี.ค. 62ป่า2บ้านทุ่งโป่งสำโรงลพบุรี700558165841715
10 ม.ค. 62ป่าวังใหญ่และป่าแม่น้ำน้อย8บ้านสามัคคีธรรมไทรโยกกาญจนบุรี50632215579844
21 ม.ค. 62ป่า พรบ. 24847บ้านพุประดู่เมืองกาญจนบุรี542024155208530
29 ม.ค. 623บ้านวังโหราด่านช้างสุพรรณบุรี543848163658510
4 ก.พ. 62ป่าองค์พระ ป่าเขาพุระกำ และป่าเขาห้วยพลู4บ้านพุน้ำร้อนด่านช้างสุพรรณบุรี460639163561980
5 ก.พ. 62ป่าโรงงานกระดาษไทย แปลงที่ ๖1บ้านตีนตกศรีสวัสดิ์กาญจนบุรี517056163776810
6 ก.พ. 62ป่าองค์พระ ป่าเขาพุระกำ และป่าเขาห้วยพลู6บ้านหุบตาอ้นด่านช้างสุพรรณบุรี555731164200950
25 ก.พ. 62ป่าองค์พระ ป่าเขาพุระกำ และป่าเขาห้วยพลู3บ้านวังกกจานด่านช้างสุพรรณบุรี55461016469887
25 ก.พ. 62ป่าห้วยขมิ้น ป่าพุน้ำร้อน และป่าหนองหญ้าไทร4บ้านวังกกจานด่านช้างสุพรรณบุรี558629164757650
26 ม.ค. 62ป่ายางน้ำกลัด5บ้านตาแกะท่ายางเพชรบุรี40
2796
11 ก.พ. 62ป่าหลังสอด ป่าควนขากันเกาะ1เกาะลันตากระบี่505965847017370
18 ก.พ. 62สวนยางพารา4บ้านบางโหว่พนมสุราษฏร์ธานี4707109658951.5
26 ก.พ. 62ป่า6บ้านบางปรุพนมสุราษฏร์ธานี4453539817920.8
12 ก.พ. 62ป่าเขากะทูน และป่าปลายกะเบียด7บ้านห้วยทรายงามฉวางนครศรีธรรมราช55054695152410
4 มี.ค. 627บ้านเหลือคลองจุฬาภรณ์นครศรีธรรมราช5875178929355
387
28,271